Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Centerets medarbejdere

Centerleder, ph.d.
Anna Karlskov Skyggebjerg 21653910 aks@kp.dk

Projektudvikling, forskning og presseudtalelser

Seniorforsker, ph.d.
Jesper Bremholm 4189 7142 jbre@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, faglig literacy inden for både grundskole og ungdomsuddannelse

Specialkonsulent, ph.d.
Anne-Mette Veber Nielsen 4189 7443 amvn@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling med særlig ekspertise i børns skriftsprogstilegnelse

Specialkonsulent, ph.d.
Peter Heller Lützen 4189 8598 petl@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy, udskoling og ungdomsuddannelser

Faglig konsulent og ph.d.-studerende
Charlotte F. Reusch 4189 8825 chre@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy og læsning på tværs af medier.

Faglig konsulent, Ph.d.
Henriette Romme Lund 4189 7186 hrlu@kp.dk

Undersøgelser, evalueringsopgaver og formidling. Læselyst, læsevaner og børneperspektiv

Faglig konsulent
Kirsten Friis 2311 0056 kfl@kp.dk

Fagperson inden for læse- og skrivevanskeligheder, inklusion og specialpædagogik

Akademisk medarbejder
Jacob Spangenberg 4189 8959 jacs@kp.dk

Administration, researchopgaver, kursus og konferencer m.v.

Faglig formidler og lektor i dansk
Katja Vilien 4189 7512 kavi@kp.dk

Kommunikation og redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy

Faglig konsulent, Ph.d.
Stine Fuglsang Engmose 7248 2573 sfue@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling med særlig ekspertise i ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Faglig konsulent
Minna Nørgaard Bruun 4189 7440 minb@kp.dk

Projektudvikling med særlig ekspertise inden for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Faglig konsulent
Marie Wolter Bertelsen 3054 5995 mawb@kp.dk

Faglig konsulent med særlig ekspertise i ordblindhed på unge- og voksenområdet

Faglig konsulent, Ph.d
Kristiane Hauer krih@kp.dk

Faglig konsulent inden for læsekultur, litterær læsepraksis og læseoplevelse

Faglig formidler, lektor på pædagoguddannelsen
Marianne Eskebæk Larsen 4189 7695 mael@kp.dk

Kommunikation og konsulent inden for læsekultur og tidlig literacy

Lektor i dansk, ph.d.
Nina Berg Gøttsche 2344 5354 nbg@via.dk

Redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy. Konsulent inden for læse- og skrivevanskeligheder

Lektor i dansk, ph.d.
Helle Bundgaard Svendsen 8755 3278 HBS@via.dk

Faglig konsulent inden for læse- og skrivevanskeligheder samt LST

Studentermedhjælp
Ida Wendelboe Hansen idha@kp.dk

Løser forskellige administrative og kommunikative opgaver

Økonomimedarbejder
Sarah Camilla Jensen sacj@kp.dk

Økonomi og regnskab