Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Anna Karlskov Skyggebjerg

Videncenterleder, ph.d. med særlig faglig ekspertise i børne- og ungdomslitteratur og litteraturdidaktik. Siden 2013 har hun ud over forskning og uddannelse beskæftiget sig med ledelse. Hun har hidtil forsket og undervist i børns læsning i skole og fritid, læsevaner og læsekultur, billedbøger og visual literacy i daginstitutioner, faglitteratur for børn, elevers fiktionsskrivning, læremidler i danskundervisningen, litteraturundervisning i grundskolen, børnelitteraturhistorie, genreteori og økokritik i relation til børne- og ungdomslitteratur.

Uddannelse

Lederuddannelse fra Arts, Aarhus Universitet (2013)
Universitetspædagogikum, Aarhus Universitet (2008)
Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet (2005)
Cand.mag. med hovedfag i litteraturhistorie, sidefag i musik og undervisningskompetence i dansk, Aarhus Universitet (1997)

Projekter  

2017-2022: Økokritiske perspektiver i relation til børnelitteratur og litteraturdidaktik
2014-2017: NaChiLit: Nature in Children’s Literature and Culture (i samarbejde med University of Western Norway)
2012-2014: Teaching Children’s Literature (i samarbejde med den danskdidaktiske gruppe på DPU)
2011-2012: Skolebibliotekaren som formidler af ny viden om litteratur og litteraturdidaktik (betalt af KUM og BUVM)
2009-2012: Faglitteratur – en del af børnelitteraturen?

Del siden på email

Du deler et link til siden: Anna Karlskov Skyggebjerg