Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

(Selv)sikker læsestart

Projekt (Selv)sikker læsestart skal udvikle balanceret læsedidaktik på skoler i Horsens og Norddjurs kommuner. Projektet sigter mod at etablere nye praksisser på skolerne – både i klasserne og i forældresamarbejde.  

Børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere i indskolingen deltager i aktionslæringsforløb om 7 velkendte principper for god læseundervisning. Principperne introduceres på workshops med konsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning, og omsættes derefter et ad gangen til praksis i klasserne. Efterfølgende drøfter de fagprofessionelle på skolerne erfaringerne med læsevejledere og ledelse, og skolen tager stilling til og beslutter, hvordan der skal følges op. 

Målet er at give eleverne flere deltagelsesmuligheder, så alle oplever, at læsning giver mening. 

(Selv)sikker læsestart ledes af Nationalt Videncenter for Læsning og gennemføres i samarbejde med Norddjurs og Horsens kommuner. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

 • Syv principper for en ny læseundervisning

  God læseundervisning bygger bro mellem elevens livsverden og læsningens tekniske aspekter. Det er nødvendigt at lære bogstaver, lydfølge m.v., og det er motiverende at bruge sine gradvist voksende færdighed på tekster og emner, som interesserer en.

  De 7 principper i den nye læseundervisning, som børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere skal arbejde med, er:  

  • ​Eksplicit undervisning i afkodning (fonologisk bevidsthed og det alfabetiske lydprincip) 
  • Meget elevlæsning (fokus på elevernes flydende læsning gennem varierede genlæsnings- og oplæsningsaktiviteter)
  • Et rigt tekstunivers (til at understøtte meningsorienterede læseaktiviteter, herunder hjemme-læse-aktiviteter)
  • Eksplicit undervisning i læseforståelse og læseforståelsesstrategier (undervisning, der styrker og udvikler elevernes læseforståelse gennem direkte undervisning i forskellige centrale forståelsesstrategier som opsummering, forudsigelse, inferensdannelse og monitorering)
  • Meget skrivning (integreret i læseundervisning og med fokus på skrivning som kommunikation)
  • Fagligt varierede og indholdsrige emner (læsning og skrivning inden for forskellige videns- og emneområder, bl.a. med fokus på udvikling af elevernes ordkendskab)
  • Differentiering (undervisningsaktiviteter tilpasset elevgrupper med forskellige læringsforudsætninger og -behov)
 • Projektdeltagere

  Auning Skole, Norddjurs Kommune 

  Børneby Nord, Norddjurs Kommune 

  Horsens Byskole, Horsens Kommune 

  Langmarksskolen, Horsens Kommune 

 • Metode

  Projektkonsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning følger projektets omsætning af de syv principper for balanceret læseundervisning fra workshop til praksis ved at foretage observation i klasserne og interviewe de fagprofessionelle med henblik på udvikling af viden om fagprofessionelles møde med læsedidaktiske udfordringer i heterogene indskolingsklasserum.  

  Elevernes læseresultater og tekstproduktion indsamles løbende af en gruppe følgeforskere med henblik på evaluering af projektet. Følgeforskerne indsamler også logbøger fra de fagprofessionelle samt referater fra skolebaserede møder mellem ledere og vejledere om projektforankrende tiltag. 

  Følgeforskerne beskriver på grundlag af evalueringen en kompetenceudviklingsmodel på baggrund af evalueringsmaterialerne. Den retter sig mod professionshøjskolernes efter/videreuddannelsestiltag.   

 • Omtale

Del siden på email

Du deler et link til siden: (Selv)sikker læsestart