Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt læseprojekt skal skabe flere (selv)sikre læsere

Indskolingselever på fire skoler i Norddjurs og Horsens Kommune kan se frem til et gevaldigt læseløft takket være støtte fra Nordea-fonden, når de over de næste tre skoleår skal møde en ny læseundervisning.
Nationalt Videncenter for Læsning leder projektet, der gennemføres i samarbejde med Norddjurs og Horsens Kommune og VIA University College.

En ny læseundervisning er nødvendig

- Læsning er et redskab til at lære, til at få gode oplevelser og viden om verden. Derfor er det vigtigt, at alle elever er sikre læsere og har en tro på, at de kan lære det, de møder i skolen, udtaler Charlotte Reusch. Hun er faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning og leder projektet, der er navngivet (Selv)sikker Læsestart.

- Dog rammer den aktuelle læseundervisning i indskolingen ikke alle elever. Nogle af børnene er bagud fra start, og de risikerer at miste læselysten, fortsætter hun.

Charlotte Reusch fortæller, at løsningen på den udfordring kan være, at hele indskolingen teamer up og sammen beslutter sig for at arbejde systematisk med at løfte eleverne. Det er det, de fire skoler i Horsens og Norddjurs Kommune har besluttet sig for.

En ny og balanceret læseundervisning 

Den systematiske læseundervisning, som børnehaveklasseledere, indskolingslærere og -pædagoger skal arbejde med i projektet, baserer sig på syv principper, som er udviklet af den danske læseforsker Jesper Bremholm.

Principperne er kort fortalt at undervise eksplicit i afkodning samt i læseforståelse og læseforståelsesstrategier, at arbejde med varierede genlæsnings- og oplæsningsaktiviteter, at præsentere eleverne for et rigt tekstunivers og for fagligt varierede og indholdsrige emner, at arbejde med skrivning som et redskab til kommunikation, og endelig at undervisningsaktiviteterne er tilpasset de forskellige elevgrupper.

Charlotte Reusch forklarer:

- Med den nye læseundervisning kommer indskolingseleverne på de fire skoler altså til at arbejde systematisk med alle dimensioner af læsning, ligesom de selv lærer at skrive noget, som andre kan og vil læse. Endelig er læseundervisningen tilpasset elevernes forskellige læringsforudsætninger og -behov.

Fra praksis til læreruddannelse og tilbage igen

Erfaringerne fra projektet samles afslutningsvis i et inspirationsmateriale, som skal anvendes i landets læreruddannelser. På den måde vil den nye læseundervisning gå fra lokal til national anvendelse samt være til gavn for kommende lærere og elever.

Mette Vedsgaard Christensen, docent ved VIA University College, som blandt andet huser læreruddannelsen, og hvorfra undervisere og forskere deltager i projektet, pointerer, at erfaringerne fra projektet kan bruges direkte i undervisningen af fremtidens dansklærere. Desuden påpeger hun, at der er en givtig vekselvirkning mellem uddannelse og praksis:

- Når vores undervisere og forskere deltager i et udviklingsprojekt, støtter de lærere og skoler i at omsætte viden fra forskning til konkret undervisningspraksis. Samtidig får de selv nye erfaringer med læseundervisning, som de kan bruge i læreruddannelsen. Denne udveksling af viden og erfaring mellem uddannelse og praksis er vigtig for begge parter: Vores viden kommer i spil i skolerne, samtidig med at vores viden udfordres af den komplekse virkelighed, som alle lærere står i.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt læseprojekt skal skabe flere (selv)sikre læsere