Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Kritisk literacy i danskfaget

Nr. 34

Læsning og skrivning indgår i dag i menneskers liv på hidtil usete måder, og vi skylder vores børn at overveje, ikke bare hvordan de lærer at læse og skrive på nye måder, men også hvilken rolle skolen spiller i menneskers omgang med tekster og sprog som indlejrede i sociale kontekster og magtforhold. Som Kristine Kabel skriver i sit bidrag til dette temanummer, så kan ”Tekster … medskabe, fastholde men også ombryde magtforhold.” I temanummeret sætter vi spot på, hvordan det kan foregå i danskundervisningen.

Verden i dag kræver holdning og handling, og måden vi indgår i verden på gennem sprog, tekst og andre semiotiske udtryksformer udvikler sig konstant. Derfor er det heller ikke enkelt at tage emnet op, men måske vigtigere end nogensinde før.

Viden om Literacy nr. 34 bringer os fra Pølsetyven i 2. klasse til kunstig intelligens og fake news i 9. klasse.

Temanummeret udkommer d. 6. oktober 2023. 

 • Bidragsydere

  Kristine Kabel  

  Hvad er kritisk literacy?  Et aktuelt overblik over tilgange til feltet i danskfaget  

  Lise Kathrine Dahl Larsen  

  Kritisk literacy i indskolingen. Didaktiske principper  

  Oda Andrea Stenslie Haug & Ingvill Krogstad Svanes 

  «Men eg vil ikkje vere tjuv». Bildebøker som utgangspunkt for arbeid med kritisk tenkning på 2. trinn  

  Atle Skaftun 

  Kritisk lesing og dybdelesing i skolens litteraturarbeid  

  Kathy A. Mills  

  Critical literacy and social media - for L1 language learners in the Second Machine Age   

  Kenneth Reinecke Hansen & Jonas Nygaard Blom 

  »Journalister må jo heller ikke lyve, det lærte vi selv i dansk« – om elevers kritiske læsning af falske nyheder på sociale medier  

  Lisbeth Elvebakk & Marte Blikstad-Balas  

  Hvor kritisk leser de som selv skal lære andre å lese kritisk? En studie av norske lærerstudenters møte med tekster fra sosiale medier  

  Aslaug Veum og Gunhild Kvåle 

  Kritisk tekstarbeid på ungdomstrinnet. CritLit-prosjektets utvikling av arbeidsmåter og verktøy for lærere i morsmålsfaget   

  Helle Pia Laursen 

  Kritiske momenter i sprog- og literacyundervisningen* 

   

  *) Artiklen er fagfællebedømt 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kritisk literacy i danskfaget