Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Satsning om læselyst og læsekultur

Med denne satsning styrker Nationalt Videncenter for Læsning en meningsfuld og mangfoldig læsekultur, der fremmer livslang læsning og læring. I satsningen undersøger og udvikler vi eksisterende læsekulturer blandt børn og voksne i dagtilbud, skole, uddannelse og fritid.   

Satsningen tager afsæt i et helheds- og kulturorienteret læsebegreb, der både forholder sig til individuelle og kollektive perspektiver. Det gælder bl.a. i forhold til læseoplevelse, læselyst og -ulyst, læsefordybelse, læsemiljø, medier og materialitet samt læse- og litteraturdidaktik.  

I de senere år er der gennemført mange projekter, der ønsker at styrke børn og unges læselyst og læsekultur. Målet med denne satsning er at kortlægge den viden, der er på området, og at forene og forankre allerede eksisterende tiltag i en større samlende indsats, der afdækker tvær- og dybdegående sammenhænge samt udpeger og på sigt udfylder væsentlige videnshuller.   

Satsningen danner afsæt for projekter med deltagelse af Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskoler, universiteter, dagtilbud og skoler, biblioteker, kulturinstitutioner og andre relevante aktører på feltet. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Satsning om læselyst og læsekultur