Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Kristiane Hauer

Faglig konsulent inden for områderne læsekultur, litterær læsepraksis, litteraturdidaktik, læseoplevelse og -fordybelse samt læsefremmende tiltag.

Uddannelse

Ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (2020) 
Cand. mag. i dansk og kunsthistorie, Københavns Universitet (2005)
Bachelor (B.A.) i Dansk og Kunsthistorie, Københavns Universitet (2002) 

Projekter

2002-2003: Hvordan styrkes den faglige fordybelse i folkeskolen? Dybdelæsning i danskfagets litteraturundervisning som en vej til faglig fordybelse, ph.d.-projekt, Københavns Universitet/Københavns Professionshøjskole.

2016: Computerspil som læringsarena – Hvad kan børn lære af computerspil? Pilotprojekt. Nationalt Videncenter for Læsning.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kristiane Hauer