Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Stine Fuglsang Engmose

Faglig konsulent, ph.d. med særlig faglig ekspertise i skriftsprogsvanskeligheder, identifikation af disse og undervisning målrettet udvikling af et funktionelt skriftsprog. Erfaring med kvantitative metoder fra flere forsknings- og udviklingsprojekter. Erfaring med projektudvikling og gennemførelse af projekter med en bred vifte af aktører i feltet om elever i skriftsprogsvanskeligheder. 

Uddannelse

Ph.d. fra Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalon
Cand.mag. i audiologopædi fra Københavns Universitet
BA i audiologopædi fra Københavns Universitet

Projekter

2023- : Skrivesucces for elever med ordblindhed.
2023- : ScreenReads.
2023- : Voksne med ordblindhed – om underviserens arbejde med kursistens
emotionelle barrierer i læringssituationen - herunder brug af
kompenserende it.
2022-2023: Undervisning af ordblinde i alle fag – god praksis.
2021: Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af
elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder.
2019-2023: Læsesucces for ordblinde børn.

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stine Fuglsang Engmose