Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Jesper Bremholm

Seniorforsker, ph.d. med særlig ekspertise i faglig literacy (læsning og skrivning knyttet til fag og faglige områder) inden for både grundskole og ungdomsuddannelse samt i kvalitative og kvantitative metoder til praksisforankret forskning og udvikling.

Uddannelse

Ph.d., Aarhus Universitet (2014). 
D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondues) i fransk litteratur og kultur ved Université de Paris Sorbonne (1997)
Cand.phil. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet (1995).

Projekter

2022-2026: Naturfaglig læsning – At lære med tekster i naturfagsundervisningen
2020-2021: Skriv i naturfag
2018-2023: ATEL: Automated Tracking of Early stage Literacy skills
2017-2022: GBL21: Gamebased Learning in the 21st Century
2015-2019: PISA-undersøgelserne
2015-2017: Læremidlernes danskfag – et mixed methods-studie om læremidler til danskfaget i grundskolen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Jesper Bremholm