Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Jesper Bremholm

Seniorforsker, ph.d. med særlig ekspertise i faglig literacy (læsning og skrivning knyttet til fag og faglige områder) inden for både grundskole og ungdomsuddannelse samt i kvalitative og kvantitative metoder til praksisforankret forskning og udvikling.

Uddannelse

Ph.d., Aarhus Universitet (2014). 
D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondues) i fransk litteratur og kultur ved Université de Paris Sorbonne (1997)
Cand.phil. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet (1995).

Projekter

2020 – 2021 Skriv i naturfag
2018 – 2022 Automated scoring of early stage writing skills
2017 – 2022 GBL21: Gamebased Learning in the 21st Century
2015 – 2019 PISA-undersøgelserne
2015 – 2017 Læremidlernes danskfag – et mixed methods-studie om læremidler til danskfaget i grundskolen
2015 – 2016 Lektier og læsning på VUC
2013 – 2016 Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede
2013 – 2016 Elevernes egenproduktion og elevinddragelse
2013 – 2015 Lektionsstudier og lærerfaglig kompetenceudvikling i dansk og matematik
2013 – 2014 Sprog og literacy i fagene
2010 – 2013 Literacy i naturfag med og uden læseguide, Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Jesper Bremholm