Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Helle Bundgaard Svendsen

Videncenterkonsulent, lektor i dansk ved læreruddannelsen VIA UC og ph.d. med særlig faglig ekspertise inden for skriftsprogsvanskeligheder og læse og skriveteknologi.

Uddannelse 

1999: Cand.mag. i nordisk sprog og litteratur samt kunsthistorie, Aarhus Universitet
2009: Master i læse- og skrivedidaktik, DPU
2016: Ph.d.

Projekter

2013-2016  
Ph.d.-projekt: Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen. Svendsen, H. B.

2013  
Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov
Svendsen, H. B., Østergaard, K., Skibsted, E. B., Tetler, S., Christiansen, C., Jepsen, K. N., Arne-Hansen, S., Østergren-Olsen, D., Andersen, M. W. & Langager, S.

2010  
Praksisudvikling: En kvalitativ undersøgelse af virkningen af en struktureret dialogisk undervisning i læseforståelsesstrategier i danskfagets overbygning.
Svendsen, H. B. & Gøttsche, N. B.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Helle Bundgaard Svendsen