Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Katja Vilien

Lektor ved Læreruddannelsen KP og konsulent i Videreuddannelsesafdelingen med ekspertise inden for andetsprogspædagogik og dansk som undervisningsfag. Redigerer Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift Viden om Literacy og er ansvarlig for kommunikation og formidling i centeret.

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og italiensk med speciale i sprogtilegnelse, Københavns Universitet, 2007

Udgivelser

Marianne Eskebæk Larsen, Jakob Matthiesen, Lone Wulff og Katja Vilien (2020). Skriv opgaver på læreruddannelsen. Samfundslitteratur.

Helene Thise og Katja Vilien (2019). Broen til fagsproget. 32 idéer til at styrke sproget i alle fag. Samfundslitteratur.

Katja Vilien og Helene Thise (2018). Sprogbaseret historieundervisning – En bro til faglige mål, Literacy og læringsmål i historiefaget. I: Literacy og læringsmål på mellemtrinnet. København: Dafolo.

Katja Vilien (2017). Ind i teksten med flersprogede elever. I: Knudsen, S. K. og Wulff, L. (Red.), Kom ind i sproget, Flersprogede elever i fagundervisningen. København: Akademisk Forlag.

Faglig hovedredaktør af dansk oversættelse: Pauline Gibbons (2016): Styrk sproget, styrk læringen, Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. København: Samfundslitteratur.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Katja Vilien