Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Katja Vilien

Ansættelser

Lektor ved Læreruddannelsen UCC og konsulent i Videreuddannelsesafdelingen med særlig ekspertise inden for andetsprogspædagogik og dansk som undervisningsfag. Redigerer Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift Viden om literacy Vol. 23 og 24.

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og italiensk med speciale i sprogtilegnelse, Københavns Universitet, 2007

Udgivelser

Katja Vilien og Helene Thiese (in pres). Sprogbaseret historieundervisning – En bro til faglige mål, Literacy og læringsmål i historiefaget. I: Literacy og læringsmål på mellemtrinnet. København: Dafolo.

Katja Vilien (2017). Ind i teksten med flersprogede elever. I: Knudsen, S. K. og Wulff, L. (Red.), Kom ind i sproget, Flersprogede elever i fagundervisningen. København: Akademisk Forlag.

Faglig hovedredaktør af dansk oversættelse: Pauline Gibbons (2016): Styrk sproget, styrk læringen, Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. København: Samfundslitteratur.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Katja Vilien