Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Katja Vilien

Lektor ved Læreruddannelsen KP og konsulent i Videreuddannelsesafdelingen med ekspertise inden for andetsprogspædagogik og dansk som undervisningsfag. Redigerer Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift Viden om Literacy og er ansvarlig for kommunikation og formidling i centeret.

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og italiensk med speciale i sprogtilegnelse, Københavns Universitet, 2007

Udgivelser

Hansen, M. B, Søgaard, K., & Vilien, K. (2021). Minoritetselever, trivsel og skole-hjemsamarbejde. Unge Pædagoger, nr. 3

Hansen, M. B., Søgaard, K., & Vilien, K. (2021). Educator well-being in a Danish primary school context: well-being for children and adults through collaboration with the home. I T. R. N. Murphy & P. Mannix-McNamara (red.), International Perspectives on Teacher Well-being and Diversity: Portals into Innovative Classroom Practice. Springer. 

Larsen, M. E., Matthiesen, J., Wulff, L. og Vilien, K. (2020). Skriv opgaver på læreruddannelsen. Samfundslitteratur.

Thise, H. & Vilien, K. (2019). Broen til fagsproget. 32 idéer til at styrke sproget i alle fag. Samfundslitteratur.

Vilien, K. og Thise, H. (2018). Sprogbaseret historieundervisning – En bro til faglige mål, Literacy og læringsmål i historiefaget. I: Literacy og læringsmål på mellemtrinnet. København: Dafolo.

Vilien, K. (2017). Ind i teksten med flersprogede elever. I: Knudsen, S. K. og Wulff, L. (Red.), Kom ind i sproget, Flersprogede elever i fagundervisningen. København: Akademisk Forlag.

Faglig hovedredaktør af dansk oversættelse: Pauline Gibbons (2016): Styrk sproget, styrk læringen, Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. København: Samfundslitteratur.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Katja Vilien