Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Minna Nørgaard Bruun

Faglig konsulent i NVOL og adjunkt på Videreuddannelsen KP med ekspertise inden for ordblindhed og andre skriftsproglige vanskeligheder.

Uddannelse

Audiologopæd cand.mag., Københavns Universitet, 2005

Projekter 

2022: Viden Om Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever. For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i samarbejde med Rambøll og VIA UC.

2021: Kortlægning af Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder. For Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og Københavns Universitet.

2020-2022: Projekt Læsesucces for ordblinde børn. For Egmontfonden i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og landets seks professionshøjskoler.

2020-2021: Viden Om Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder. For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i samarbejde med Rambøll og VIA UC.

2018-2019: Ordblindevenlig didaktik og coaching i grundskolen (GODS). Midler fra A.P. Møller Fonden.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Minna Nørgaard Bruun