Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Minna Nørgaard Bruun

Faglig konsulent i NVOL og adjunkt på Videreuddannelsen KP med ekspertise inden for ordblindhed og andre skriftsproglige vanskeligheder.

Uddannelse

Audiologopæd cand.mag., Københavns Universitet, 2005

Projekter og udgivelser

2022: Viden Om Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever. For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i samarbejde med Rambøll og VIA UC.

2021: Kortlægning af Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder. For Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og Københavns Universitet.

2020-2022: Projekt Læsesucces for ordblinde børn. For Egmontfonden i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og landets seks professionshøjskoler.

2020-2021: Viden Om Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder. For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i samarbejde med Rambøll og VIA UC.

2018-2019: Ordblindevenlig didaktik og coaching i grundskolen (GODS). Midler fra A.P. Møller Fonden.

2010-2011: Taskforce og pilotprojekt E/skolen. Midler fra Skolestyrelsen, Indsatsområde Lokale Taskforce for skoleudvikling

2010-2011: Forsøgsarbejde RIOO, Ordblindeefterskolerne. Midler fra Uddannelsesstyrelsens Skoleudvikling, Indsatsområde It i undervisningen

Udgivelser

Podcast: Hvad er DLD i skolen? (2022). Nationalt Videncenter for Læsning.

Podcast: Spørg om skolebørn – Ordblindhed (2022). Skole & Forældre og TrygFonden.

Podcast: Med ordblinde elever i klassen – differentiering med læse- skriveteknologi (2021). Nationalt Videncenter for Læsning.

Bruun, M. (2021). Lad en voksen tage ansvaret for den samlede indsats. I K. Friis, & D. Østergren-Olsen (red.), Literacydidaktik - elever i literacyvanskeligheder (s. 65-74). Frederikshavn: Dafolo.

Bruun, M. (2020). Forudsætninger eller følger – om motivation og selvbillede i arbejdet med læse-og skrivevanskeligheder. Liv I Skolen, 22(3), 80-95.

Bruun, M. (2019). Et startskud til ordblindes udnyttelse af læse-skrive-teknologi i alle fag. Viden om Literacy, 26, 100-106.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Minna Nørgaard Bruun