Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Anne-Mette Veber Nielsen

Specialkonsulent, ph.d. med særlig faglig ekspertise i børns skriftsprogstilegnelse og undervisning målrettet børns skriftsprogstilegnelse i indskolingen og på mellemtrinnet. Erfaring med kvantitative metoder fra flere forsknings- og udviklingsprojekter.

Uddannelse               

Ph.d. fra Københavns Universitet (2016).
Cand.mag. i Audiologopædi fra Københavns Universitet (2009).
BA i Audiologopædi fra Københavns Universitet (2006).

Projekter

2020-2024: Få forståelsen med.
2021-2022: Kortlægning af indsatser organiseret i små grupper for elever med  læsevanskeligheder.
2021-2022: Kortlægning af indsatser målrettet elever med sprogforståelsesvanskeligheder.
2019-2021: PLAYMORE - Play-Based Motor Cognitive Training for Improved Reading
2015-2019: Fra undervisning til selvindlæring - Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Anne-Mette Veber Nielsen