Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Nina Berg Gøttsche

Ph.d. og lektor i dansk ved læreruddannelsen i VIA UC. Forskningsmedarbejder i Forskningscenter for pædagogik og dannelse, program for sprog og literacy med særlig ekspertise i skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsvanskeligheder.

Uddannelse

Ph.d. i dansk didaktik, Aarhus Universitet, DPU (2019)
Master i læse- og skrivedidaktik ved DPU (2009)
Cand.mag. i dansk og filosofi, Aarhus Universitet (1997)

Projekter

2023: "Styrk ordblinde elever i skolen" er den del af projektet "Mennesker med ordblindhed skal ikke nøjes" i samarbejde med Ordblindeforeningen i Danmark. En kvalitativ undersøgelse og udvikling af ordblinde elevers deltagelsesmuligheder.
2022: En kvalitativ undersøgelse af sammenhængen mellem animationspædagogik og skriftsprogsudvikling i fire 4. klasser 
2021-2022: Didaktisk LST-kørekort. Udvikling af et didaktisk LST-kørekort til
mellemtrinslærere i Skive Kommune
 
2021: Kortlægning af indsatser organiseret i små grupper for elever med læsevanskeligheder 
2020: Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser
2019: Textperformers. Et nordisk forskningsprojekt, som undersøger danske, svenske og norske ordblinde elevers skrivning ved anvendelse af tale til tekst i forhold til tekstkvalitet, udvikling af LST-strategier og elevernes tro på at kunne lykkes
2015-2019: Ph.d.-projekt: Det var nok mit største ønske at kunne blive bedre til at læse. Et Verbal Protocol-studie af hvordan læseforståelsesvanskeligheder manifesterer sig i overbygningens litteraturundervisning i grundskolen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nina Berg Gøttsche