Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

Sproggaven

Sproggaven er et tiltag i Fredensborg Kommune, der har til formål at kvalificere og systematisere det sprogunderstøttende pædagogiske arbejde i dagtilbud, således at 0-6-årige børns sprogfærdigheder og literacy-kompetencer styrkes, og ad den vej det enkelte barns chance for uddannelse og et godt liv øges.

Projektet udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning.

 • Om projektet

  Med Sproggaven ønsker Fredensborg Kommune at udvikle, kvalificere og systematisere daginstitutionernes arbejde med en udvidet form for dialogisk læsning. Dialogisk læsning er en interventionsform, der styrker børns ordforrådstilegnelse, og den har vist sig effektiv over for alle børn uanset socioøkonomisk baggrund. Derudover kan dialogisk læsning anvendes fra en meget tidlig alder, da den udviklingsmæssigt er passende til førskolebørn (2-6-årige børn).

  Det udvidede aspekt i metoden består i forskellige målrettede aktiviteter og lege, der bl.a. styrker børnenes sproglige udvikling og tidlige literacy.

  Fredensborg Kommune indgår nu i et samarbejde med NVL for at fremme, kvalificere og systematisere brugen af metoden Udvidet dialogisk læsning. Dette skal ske ved både at supplere og videreudvikle metoden og ved at kompetenceudvikle det pædagogiske personale i form af et længerevarende aktionslæringsforløb. Sproggaven indeholder således både en pædagogisk værktøjskasse til at arbejde med udvidet dialogisk læsning og et kompetenceudviklingsforløb.

  Projektet påbegyndes i foråret 2016 og forventes afsluttet i efteråret 2019. Projektet er således 4-årigt.

 • Bogfoldere

  I forbindelse med projekt Sproggaven på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune er der udarbejdet i alt 13 bogfoldere.

  Folderne beskriver arbejdet med de bøger, som pædagogen skal arbejde med inden for rammerne af metoden udvidet dialogisk læsning, der udvikles i forbindelse med Sproggaven.

  Folderne er udviklet af pædagoger i Fredensborg Kommune i samarbejde med læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen og med konsulentbistand fra Nationalt Videncenter for Læsning. De er målrettet fagfolk og studerende, der arbejder og beskæftiger sig med 0-6-årige børns udvikling af sprog- og literacyfærdigheder.

  Folderne kan frit downloades og kopieres/distribueres.

 • Håndbog i udvidet dialogisk læsning

  I Sproggaven udvides den dialogiske læsning med mange lege og aktiviteter, som kan styrke børnenes literacykompetencer. Derfor kaldes den samlede metode i Sproggaven for ”udvidet dialogisk læsning”.

  Kommunen har udarbejdet en håndbog i udvidet dialogisk læsning, der præsenterer de grundlæggende principper i metoden. Håndbogen er udarbejdet af læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen med konsulentbistand fra Nationalt Videncenter for Læsning.

  Hent Håndbog i udvidet dialogisk læsning her (pdf)

 • Udviklingsoversigt over færdigheder hos 0-6-årige

  I Sproggaven er der produceret to udviklingsoversigter over henholdsvis de sproglige og motoriske færdigheder hos de 0-6-årige. 

  Oversigterne er målrettet såvel pædagogisk personale som interesserede forældre og kan downloades nedenfor.

 • Tre film om udvidet dialogisk læsning

  Nationalt Videncenter for Læsning og Fredensborg Kommune har produceret tre film, der introducerer de tre faser i den udvidede læsning. Filmene kan se nedenfor.

  Fase 1: Læs og lyt

  I denne film introduceres den første af den udvidede læsnings i alt 3 faser, hvor bogen læses højt for børnene.

  Fase 2: Læs og snak
  I denne film introduceres den anden af den udvidede læsnings i alt 3 faser, hvor børn og pædagog sammen snakker om den læste bog.

  Fase 3: Læs og leg
  I denne film introduceres den tredje af den udvidede læsnings i alt 3 faser, hvor børn og pædagog sammen leger ud fra den læste bog

 • Evaluering af Sproggaven

  Sproggaven evalueres løbende.

  Første gang Sproggaven blev evalueret var i slutningen af 2016, hvor centeret besøgte 8 af kommunens dagtilbud for at observere udvidet dialogisk læsning i aktion og interviewe de deltagende børn og pædagoger. Formålet var at hente viden om, hvordan udvidet dialogisk læsning virker bedst.
  Hent evalueringsrapporten her

  Anden gang Sproggaven blev evalueret var i slutningen af 2017. Datagrundlaget for evalueringsrapporten var otte institutionsbesøg af 2-3 timers varighed, hvor det blev undersøgt, hvilke strategier og metoder ledere og pædagogiske medarbejdere (i dagtilbud) tager i brug, når de mener, den udvidede dialogiske læsning virker bedst.
  Hent evalueringsrapporten her

  Tredje gang Sproggaven blev evalueret var i slutningen af 2018. Datagrundlaget for evalueringsrapporten var otte institutionsbesøg af 2-3 timers varighed, hvor det blev undersøgt, hvordan ledere og pædagogiske medarbejdere (i dagtilbud) implementerer de aktioner og forløb, som har været igangsat i dette års fokus for Sproggaven: literacy, leg og læringsmiljø.
  Hent evalueringsrapporten her

 • Film: Literacyfremmende pædagogisk arbejde

  I dagtilbuddene er der særligt fokus på, hvordan sprog anvendes i hverdagens rutiner - eller mellemrum. For både når der skal tøj på efter middagsluren og når der skal dækkes bord til frokost er der masser af mulighed for at tale sammen.
  Ved at arbejde med sproget i hverdagens rutiner opdager børnene sproget, hvor det er, og ved at bruge og være nysgerrige på sprog får de et solidt afsæt når senere skal lære at læse og skrive.
  Filmen: Literacyfremmende pædagogisk arbejde, viser hvordan der kan arbejdes med sprog og literacy i hverdagens rutiner.

  Der arbejdes med Leg og literacy som tema i Sproggaven og denne lille film handler om, hvordan pædagogerne tager udgangspunkt i børnenes rollelege og understøtter dem med meget enkle midler for at skabe et stimulerende literacymiljø på legepladsen.
  Filmen: Leg og literacy viser børn, der leger på livet løs – hjulpet godt på vej af pædagogerne, der sørger for at alle kommer med i legefælleskabet.

 • Vores literacymiljø - et refleksionsredskab

  Centeret har udviklet ”Vores literacymiljø”. Et redskab, der guider pædagoger til at blive opmærksomme på, hvordan omgivelserne inviterer børnene til at blive sprogligt nysgerrige.

  Vores Literacymiljø” er udfærdiget på en måde, der sætter diskussioner om rumindretning, samtalekultur og aktiviteter på dagsordenen. Det hele foregår gennem en struktureret samtale delt op i tre runder, hvor pædagogerne først observerer og noterer i et særligt skema, dernæst diskuterer ved hjælp af spillekort og endelig sætter ord på fælles handling. Redskabet kan downloades gratis nedenfor:

 • Speeddrawing: kom godt i gang med sprog

  Fredensborg Kommune har fået lavet en speeddrawing der giver forældre viden, gode tips og råd til at tale med deres barn.

 • Projektkonsulenter
  Lene Storgaard Brok
  Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@ucc.dk
  41898155

  Lene Storgaard Brok koordinerer Nationalt Videncenter for Læsnings samarbejde med Fredensborg Kommune omkring Sproggaven.

  Sara Hannibal
  Lektor
  shan@kp.dk
  4189 7621
  Marianne Eskebæk Larsen
  Lektor, cand.mag.
  mael@kp.dk
  4189 7695
  Henriette Romme Lund
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@ucc.dk
  41897186

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sproggaven