Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny film viser sprogarbejde i hverdagens ”mellemrum”

I dag skal der være 12 tallerkener på bordet, kan du finde det? Hvor er vanterne blevet af, er de under stolen? Hvad betyder skiltet med det store P mon?

Der findes tekst og sprog overalt. Når vi læser bøger, når vi går ture og ser skilte og symboler, når børn ser voksne skrive - og når der snakkes selvfølgelig. Det handler bare om at bruge det.

I Børnehusene Kokkedal og den selvejende institution Bøgegården i Fredensborg Kommune arbejder man, ligesom i alle kommunens øvrige dagtilbud, intenst med at bruge og udvikle sprog. Det sker som del af kommunens store projekt Sproggaven

Film om Sprog i hverdagens rutiner

I dagtilbuddene er der særligt fokus på, hvordan sprog anvendes i hverdagens rutiner - eller mellemrum. For både når der skal tøj på efter middagsluren, og når der skal dækkes bord til frokost, er der masser af mulighed for at tale sammen.

Ved at arbejde med sproget i hverdagens rutiner opdager børnene sproget, hvor det er, og ved at bruge og være nysgerrige på sprog får de et solidt afsæt, når de senere skal lære at læse og skrive.

Nationalt Videncenter for Læsning har produceret filmen: Literacyfremmende pædagogisk arbejde, der viser, hvordan der kan arbejdes med sprog og literacy i hverdagens rutiner. Se den nedenfor.

Rutiner er sproglige læringsrum

- Rutiner kan være nogle interessante sproglige læringsrum, fordi børnene her har mulighed for at være med og bruge sproget i meningsfulde kontekster, forklarer Caroline Mathilde Qvarfot, der siden september 2017 har været faglig konsulent i Sproggaven.

- Derudover skabes der nye rum for interessante og nære samtaler, hvor der er tid til at udvide og dvæle ved oplevelser og fortællinger.

En målrettet understøttelse af barnets literacy

Birgit Alstrup, der er formand for styregruppen for projekt Sproggaven og teamleder i Center for Læring, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune, mener, at man ved at arbejde med sprog og literacy i hverdagens rutiner udvider rummet til målrettet at understøtte barnets udvikling af sprog og literacy.

- Det har den fordel, uddyber hun, at der kan der skabes større sammenhæng mellem planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagens rutiner som forskellige læringsmiljøer for arbejdet med sprog og literacy.

- Samtidig kan der skabes større sammenhæng mellem barnets udvikling af sprog og literacy i hhv. dagtilbud og hjem, da hverdagens rutiner også er forældrenes banehalvdel, slutter hun. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny film viser sprogarbejde i hverdagens ”mellemrum”