Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

En ordblindevenlig skole - set fra skoleledelsens perspektiv

ROAL inviterer i samarbejde med Erhvervsakademi og Professionshøjskole UCL til det første webinar ud af fire om begrebet ordblindevenlighed. Der sidder ca. 1-2 elever med ordblindhed i hver klasse. Mange voksne med ordblindhed kan fortælle om, hvordan deres skoles og lærernes indstilling og opfattelse har haft indflydelse på deres videre rejse til uddannelse og job.

Det er vigtigt, at skolen er klædt på i forhold til ordblindhed og ved, hvordan den kan lede, organisere, undervise, støtte og inkludere. Begrebet ordblindevenlig skole er ved at vinde frem, omend der endnu ikke er udarbejdet en fælles forståelse for, hvad det vil sige at være en ordblindevenlig skole i Danmark.

ROAL planlægger at afholde i alt fire webinarer om det, som vi ser som centrale nøgleelementer i en ordblindevenlig skole/institution. Overskrifterne på de fire webinarer er:

  1. Ledelse og administration – en ordblindevenlig skole – set fra skoleledelsens perspektiv
  2. Undervisning og læring
  3. Klasse- og læringsmiljø
  4. Samarbejde mellem skolens personale, forældre og elever

I dette første webinar udfolder tre forskellige skoleledere deres perspektiver i forhold til børn og unge med ordblindhed. Alle tre ledere har gjort sig overvejelser om, hvordan netop deres “skole” bliver ordblindevenlig, så den sikrer trygge rammer for elevernes læring og trivsel og for en overgang til vellykket ungdomsuddannelse.

PROGRAM

Kl. 15:30-15:35 Velkomst og scenen sættes v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL

Kl. 15:35-15:45 At styre og lede med formålet om en dysleksivenlig praksis v. viceskoleleder Stine Terjesen, Munkekærskolen.

Kl. 15:45-16:00 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Stine Terjesens afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:00-16:10 Et ordblindevenligt læringsmiljø i FGU v. Charlotte Løkke, uddannelsesleder FGU SYD og MIDTFYN

Kl. 16:10-16:25 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Charlotte Løkkes afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:25-16:35 Gør skolen ordblindevenlig v. Kirsten Weile, forstander Vrigsted Efterskole

Kl. 16:35-16:50 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Kirsten Weiles afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:50-17:00 Opsamling, afslutning og på gensyn til næste webina v. Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL

Del siden på email

Du deler et link til siden: En ordblindevenlig skole - set fra skoleledelsens perspektiv