Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Projekter

Tidlige læsere – tidlig indsats til talenter

Talenter og højtbegavede elever i indskolingen vil ofte kunne læse eller lærer sig det selv uafhængigt af skolens undervisning. Projektet undersøger og afprøver, hvordan vi kan støtte deres fortsatte udvikling og undgå demotivering og underpræstation. Konkret udvikler vi et værktøj til identifikation af tidlige læsere i 0. og 1. klasse samt aktiviteter og læringsforløb til talentfulde tidlige læsere med fokus på vidensindsamling, problemløsning og læsning og fremstilling for læring.

 • Om projektet

  En del talentfulde elever mister lysten til at lære, allerede når de møder op i 0. klasse. Det skyldes, at de har lært at læse, inden de kommer i skole, og mødet med bogstavindlæring og rimøvelser forekommer dem derfor formålsløst. De møder i skolen med forventninger, der ikke indfries, og lærer i løbet af kort tid, at der ikke bliver taget hensyn til deres måder at lære på.

  Projektet er rettet med de talentfulde ca. 10-15 % procent af en årgang og ikke kun de højtbegavede 1-2 % af en årgang, som ofte identificeres gennem mere kompleks testning (jf. rapporten fra Arbejdsgruppen til udvikling af talent i uddannelsessystemet 2011).

  Læsning er en grundkompetence, som skal bruges i alle skolesammenhænge, og derfor er der tradition for at bruge mindst et år på at knække læsekoden. Det er godt for nogle, men skidt for de talentfulde tidligere læsere. At læse tidligt er en indikator for højt niveau inden for både sproglige og andre faglige områder senere hen, så fokus på de tidlige læsere er et vigtigt indsatsområde i forhold til talentfulde børn.

  Projektets formål er at udvikle en didaktik, som sikrer, at talentfulde elever med gode læsekompetencer udfordres i indskolingen. Konkret udvikler og afprøver konsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning sammen med pædagoger og lærere fra Skolen på Islands Brygge dels et identifikationsværktøj, dels læringsaktiviteter til talentfulde tidlige læsere.

   

 • Projektdeltagere

  Nationalt Videncenter for Læsning 

  Pædagoger, lærere og forældre ved Skolen på Islands Brygge

 • Projektkonsulenter
  Peter Heller Lützen
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  petl@ucc.dk
  4189 8598

  Peter Heller Lützen er projektleder på projektet.

  Charlotte F. Reusch
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  chre@ucc.dk
  4189 8825

  Charlotte F. Reusch er projektkonsulent på projektet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidlige læsere – tidlig indsats til talenter