Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Tidsskrift

At tale for at lære

Nr. 23

Vi går sjældent igennem en dag uden at bruge talesproget, og for den fagprofessionelle i skole og daginstitution er talesproget måske det mest brugte værktøj på en almindelig arbejdsdag. Talesproget bruges til at lære, lege, danne relationer, forhandle betydning, udvikle fagsprog, dele perspektiver på verden og ikke mindst i arbejdet med skrevne tekster, billeder og andre modaliteter.

På trods af at talesproget er en vigtig kilde til læring og udvikling af literacy, så fremstår det ofte som et mindre udforsket fagområde. Pædagogisk arbejde med talt sprog og samtaler undersøges og udvikles dog i en lang række kontekster netop nu, og i dette temanummer skal vi møde forskere og praktikere fra Danmark, England og Norge, som inspirerer til arbejdet med talt sprog i pædagogiske sammenhænge.

Vi taler om at læse for at lære, men i dette nummer af Viden om Literacy sætter vi fokus på at tale og lytte for at lære. Udgivelsens tema er talt sprog og samtalers betydning for udvikling af literacy, hvilket bringer os vidt omkring.

Centeret har opsøgt viden om både den fagspecifikke mundtlighed og mere generelle greb til at skabe dialogisk læring og udvikling. Vi har fokus på barnets/elevens perspektiv og den fagprofessionelles sprogpædagogik. I denne optik fylder samtaler meget: Samtaler som en vej ind i litterære tekster, samtaler som en vej ind i skrivearbejdet, samtaler, der giver børnehavebørn erfaringer med forskellige sprogbrugssituationer, samtaler som bro til fagsprog, filosofiske samtaler med børn og sågar samtalen med én selv som et redskab i læring. Men tidsskriftet byder også på et mere overordnet indblik i mundtlighedsdidaktik og dialogisk undervisning samt et særligt fokus på lytteforståelse.

Tidsskriftet udkommer april 2018.

 • Bidragsydere i Viden om Læsning nr. 23

  I det kommende nummer af Viden om Literacy skriver følgende bidragsydere under følgende arbejdstitler - med forbehold for ændringer:

  Paul Warwick & Lyn Dawes, University of Cambridge
  Dialogic Teaching and Learning

  Tina Høegh, Syddansk Universitet
  Mundtlighed og didaktisk refleksion

  Liv Gjems, Høgskolen i Sørøst-Norge
  Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing

  Marie Dahl, Danmarks Pædagogiske Universitet og UCC
  Samtaler i litteraturundervisning

  Nina Gøttche, UC VIA
  Think aloud

  Lene Illum Skov, UC Syd
  At lytte for at lære

  Winnie Østergaard, UCN
  Udvikling af mundtlighed og erfaringer med at bruge sprogbrugssituationsbegrebet i daginstitutioner

  Nadja Rathje, skoleleder på Den Grønne Friskole
  Mundtlighed som bro til literacy, erfaringsbaseret læring og sneglemodellen

  Katja Vilien, Nationalt Videncenter for Læsning, interviewer Peter Cornelius Pedersen, pædagogisk leder af Allinge Børnehus, og Charlotte Reusch, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning
  Pædagoger på sprogvisit

  Cath Smith, pædagogisk leder på Bow School i London
  Philosophy 4 Children

  Anmeldelser

  Mette Siersted, Pædagoguddannelsen UCC, anmelder:
  Trine Solstad: Samtaler om bildbøker i barnhagen

  Søren Eefsen, Læreruddannelsen UCC, anmelder
  Eric Palmer: Own Any Occasion: Mastering the Art of Speaking and Presenting

  Illustrationer: af Josephine Kyhn, der fortolker temaet ud fra læsning af artiklerne

Del siden på email

Du deler et link til siden: At tale for at lære