Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Tidsskrift

L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling

Nr. 22

Børn lærer af deres omgivelser og af hinanden. De lærer i dialog, de lærer når de undrer sig og er nysgerrige, og de lærer når de afprøver teser. Børn lærer af at være i forskellige miljøer og af at have adgang til forskellige materialer, der inviterer til kommunikation og interaktion. Og de lærer i situationer, hvor tal, bogstaver og andre symboler, tages i anvendelse. Ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at forstå verden og til at kunne udtrykke sig. Kort sagt: børn lærer når de deltager og bidrager.

Man kan sige, at der er et pænt stykke vej fra 1800 tallets anskuelsestavler, fra tankpasserpædagogik og lærermonologer til den literacypædagogik, som artiklerne i dette tidsskrift på forskellig vis præsenterer. En pædagogik, som handler om at skabe matematisk og sproglig opmærksomhed. En pædagogik som er lige så relevant i skolen, som den er i dagtilbuddet. Og som, i dette konkrete tidsskrifts tilfælde, i særlig grad er møntet på børn i børnehave og indskoling.

Det kommende nummer af centerets tidsskrift har temaet: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling og rummer dels artikler skrevet af deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy, dels artikler, der omhandler tidlig literacy og tidlig numeracy i andre sammenhænge.

Tidsskriftet udkommer den 8. september 2017. Alle artikler kan downloades gratis her fra hjemmesiden.

 • Bidragsydere

  Viden om Literacy nr. 22 vil indeholde følgende artikler, med forbehold for ændringer:

  Anders Skriver Jensen, Henriette Romme Lund
  Indledning

  Mogens Niss
  Numeracy, mathematical literacy og matematisk kompetence

  Anders Skriver Jensen
  Tidlig literacy: Barnets spirende skriftsprog i dagtilbud og skole

  Hilde Dehnæs Hogsnes
  Tidlig literacy i overgang fra børnehave til skole – med billedbogen som grænseobjekt

  Lena Lindenskov
  Langsommelighed og opmærksomhed ind i matematikundervisningen

  Susan B. Neuman
  Giving children a fighting chance: Closing the knowledge gap in early literacy development

  Charlotte F. Reusch
  Aktiviteter, organisering, læringsrum – sigtelinjer for udviklingsprojektet Tidlig literacy –tidlig numeracy

  Michael Wahl Andersen
  Numeracy som matematisk og demokratisk kompetence

  Sara Hannibal
  ”Jeg har set Michael Jackson danse på en kirkegård” – literacyaktioner i børnehaveklassen med afsæt i visuelle oplevelser

  Ole Freil
  At lytte med det matematiske øre

  Henriette Romme Lund
  Kunsten at skabe de bedste rammer for Tidlig literacy - tidlig numeracy
  Interview med Mette Anker, læse- og specialundervisningskonsulent i Frederiksberg Kommune

  Lena Basse
  Det er ligesom tal, bare med bogstaver
  Literacypædagogik med fokus på sprog, samtaler og begreber i indskolingen

  Charlotte F. Reusch
  Lad læring larme lidt - Gruppebord og sidemakker kan bruges aktivt

  Lene Storgaard Brok
  “Vores literacymiljø” - Et samtalebaseret refleksionsredskab til indskolingsteamet

  Henriette Romme Lund
  Literacy is in the air
  Interview med Lisbet Kjærgaard, souschef på Skolen på Duevej på Frederiksberg

  Monica Wettendorff Pedersen
  Matematik i børnehaven - et specialeprojekt

  Helle Bonderup Grene
  Anmeldelse af ”Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder”

  Susanne Jacobsen
  Anmeldelse af: Creating Language – integrating evolution, acquisition and processing.

Del siden på email

Du deler et link til siden: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling