Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

6 nominerede til international læselystpris

Sammen med en række internationale fagfolk og biblioteksledere har Nationalt Videncenter for Læsning peget på 6 projekter, der nu er nomineret til den internationale læselystpris: Joy of Reading Award.

To af projekterne er fra Sydafrika, mens Ghana, Tyskland, Kenya og Australien hver især er repræsenteret med et projekt. 
Fælles for projekterne er, at de alle arbejder for at udbrede glæden og muligheden for at læse.

Prisen uddeles lørdag den 2. juni på den internationale bibliotekskonference Next Library®, der afholdes på Dokk1 i Aarhus. Prisen overrækkes af præsidenten for Det Internationale Forbund for Biblioteksforeninger og Institutioner (IFLA), Glòria Pérez-Salmerón.

De nominerede til Joy of Reading prisen 2019 

African Storebook, Sydafrika 
Sammen med lokale undervisere stiller projektet billedbøger og undervisningsmateriale til rådighed for socialt og økonomisk udsatte børn. Materialerne udgives på forskellige afrikanske sprog og kan alle downloades fra African Storybook’s hjemmeside. Formålet er at styrke børnenes læse- og skrivefærdigheder, inspirere dem til at bruge fantasien og øge glæden ved at læse.

Australian Reading Hour, Australien
Ud fra tanken om, at gode læse- og skrivefærdigheder øger livskvaliteten, arbejder projektet for at øge skrive- og læsefærdigheder hos befolkningen. Gennem kampagner og forfatter- og bogarrangementer, som når helt ud til Australiens afsidesliggende lokalsamfund hjælper projektet både voksne og børn med at opdage eller genfinde glæden ved at læse.

EDU'KENYA, Kenya 
EDU’KENYA’s mobile bibliotek gør et stort udvalg af bøger tilgængelige for socialt udsatte skolebørn. Projektet modtager romaner, noveller og eventyrbøger fra private og fra europæiske skoler, fx Frankrig og England, og sørger for, at bøgerne leveres til skoler i Kenya. Her kan børnene selv vælge, hvilke bøger de ønsker at læse. Det er med til at øge læselysten til hverdag og forbedrer herigennem læsekulturen blandt børn og unge.

Nal'ibali Reading for Enjoyment Campaign, Sydafrika 
Projektet styrker børn og unges læse- og skrivefærdigheder ved at sætte fokus på læsekulturen i hjemmet og i samfundet. Gennem mentorordninger og læsearrangementer, fx bogklubber, skaber Nal’ibali opmærksomhed på vigtigheden af at have gode læse- og skrivefærdigheder. Projektet understøtter voksnes indflydelse på børn og unge for at gøre læsning og fortælling til en naturlig del af deres hverdag. 

OSU Children's Library Fund, Ghana 
Projektet begyndte i 1990 med ugentlige højtlæsningsarrangementer for seks børn. I dag har projektet bygget og etableret otte biblioteker i Ghana, som giver befolkningen i lokalsamfundene adgang til bøger i hverdagen. Derudover promoverer projektet lokale aktiviteter med teater, kunst, computerbrug og forskellige workshops, hvor dedikerede bibliotekarer giver børn mulighed for at lære og fordybe sig i trygge rammer.

The Travelling Reading Sofa, Tyskland 
En sofa, en bedstemorlampe og en kasse med bøger rejser rundt i Bremen for at appellere til glæden ved at læse, når mennesker samles til højtlæsning af eventyr. Immigrerede og indfødte borgere i Bremen mødes i The Travelling Reading sofa for at lytte til internationale, højtelskede eventyr, oversat til borgernes forskellige modersmål. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: 6 nominerede til international læselystpris