Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Literacydidaktik i fagene – i udskolingen

Den fjerde bog i serien Literacy og læring i fokus er nu udkommet. Serien stiller skarpt på literacydidaktik i dagtilbuddet og nu i hele grundskoleforløbet. Den seneste bog henvender sig til studerende, faglærere og konsulenter med særlig interesse for undervisningen i 7.-10. klasse, men den kan læses af alle med interesse for literacy i fagene. Alle kapitler giver på basis af forskning ideer og eksempler til en literacydidaktik.

Først diskuteres literacybegrebet med udgangspunkt i UNESCO’s definition og med fokus på, hvordan kreativititet og kritisk refleksion indgår i en literacydidaktik. Der gives eksempler på og diskuteres, hvordan det kan ske i projektopgaven, undervisningen i dansk, idræt, naturfag og samfundsfag, blandt andet gennem autentiske skrivesituationer, rap, litteratur og diskursanalyse. I et enkelt kapitel præsenteres ordblinde elevers særlige literacykompetencer.

På den baggrund giver bogen således en grundig indføring i literacybegrebets betydning kombineret med en række konkrete eksempler på undervisning med afsæt i literacydidaktikken. Bogen indeholder desuden skemaer og modeller, som generelt bidrager til forståelse af og overblik over teoriens tanker, betydninger og anvendelsesmuligheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacydidaktik i fagene – i udskolingen