Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprog og matematik i vuggestuen

Kan børns sproglige, matematiske og socioemotionelle kompetencer – som f.eks. empati og ihærdighed – styrkes allerede i vuggestuen? Det svarer en nyudgivet projektrapport ja til. Hvis pædagogerne systematisk og bevidst arbejder med klare læringsmål og en fremadskridende progression.

Rapporten Leg og læring i vuggestuen beskriver et projekt med at styrke 0-2 åriges udvikling og læring i vuggestuen.

Fokus på tre udvalgte kompetencer

Projektet, der blev gennemført i fem kommuner fra 2014 til 2016, havde fokus på tre udvalgte kompetencer hos børn: Tidlige sproglige og matematiske kompetencer samt ihærdighed, der defineres som evnen til at kunne dirigere sin opmærksomhed og regulere sine følelser og behov.

Indsatsen løb over 20 uger i hvert dagtilbud og læringsredskaber, bl.a. i form af plakater, indgik som støtte til pædagogerne. Plakaterne havde overskrifter som ’Den gode samtale’ eller ’Vi lærer nye ord’. Børnene deltog hver uge i fire strukturerede læringssituationer samt i mindst én såkaldt fokussituation i forbindelse med bleskift, i garderoben el.lign.

Især godt for ordforrådet

Effekten af Leg og læring i vuggestuen blev undersøgt gennem lodtrækningsforsøg, hvilket det er første gang man gør på vuggestueniveau i Danmark.

Rapporten konkluderer, at forsøget viste et væsentligt læringsudbytte hos de medvirkende børn sammenlignet med kontrolgruppen – især når det gjaldt ordforråd. Men til gengæld kunne forsøget ikke påvise nogen effekt på den socioemotionelle udvikling i forhold til ihærdighed. Måske, påpeger rapportens forfattere, fordi der ikke var fastlagt læringsmål for dette område, eller fordi det simpelthen var svært at måle med de forhåndenværende redskaber.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprog og matematik i vuggestuen