Hent de enkelte artikler

Artikel

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse

Af Anna Steenberg Gellert

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

I mange undersøgelser er der påvist en stærk sammenhæng mellem elevers ordforråd og læseforståelse. Imidlertid er årsagen til denne sammenhæng ikke klarlagt. I denne artikel redegøres der for fire forskellige hypoteser om årsag-virkningsforholdet mellem ordforråd og læseforståelse og for det empiriske belæg for hver af hypoteserne. Til sidst skitseres de pædagogiske implikationer.

Artikel

Hvad betyder på? – semantik, grammatik og læseforståelse

Af Ruth Mulvad

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Sprog består af ord som sættes sammen til sætninger som igen kombineres til tekster. At forstå en tekst afhænger af om man kan forstå ordene. Betydning er imidlertid ikke kun noget ord har. De får den også, ikke alene i konteksten, men også af grammatikken. Fx kan præpositionen ”på” fungere som om det var en konjunktion og betyde ”mens”. Denne artikel fokuserer på en grammatisk mekanisme der tvister ords betydning så de kan volde problemer med læseforståelsen idet betydningen skal udledes af tekstens egen indre dynamik. Fænomenet kaldes grammatisk metafor.

Artikel

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning

Af Dorit Kjær Hedegaard

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at der er behov for målrettet undervisning i læseforståelse. Denne artikel omhandler et projekt om udvikling af ordforråd og ordkendskab, hvor Cooperative Learning er anvendt. Artiklen belyser en undersøgelse af en mindre gruppe læsesvage elever på mellemtrinnet. Undersøgelsen tog udgangspunkt i teori omkring udvikling af ordforråd og ordkendskab, og satte den i spil med strukturer, der inviterer til dialog og gensidig læring og undervisning.

Artikel

Et øjebliksbillede – sprogtilegnelse i det nye fag Dansk, kultur og kommunikation i pædagoguddannelsen

Af Trine Krogh

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Den nye pædagoguddanelsen, der trådte i kraft i august 2007, stiller nye krav til undervisningen, der nu skal arbejde målrettet mod at forbedre de studerendes centrale kundskabs – og færdighedsområder, blandt andet ved et større fokus på sprogstimulering. Undervisningsminister Bertel Haarders forventer af den nye uddannelsessform, at denne vil give lavere fraværstal, og endelig, at den vil bidrage med at nedbryde den sociale arv.

Artikel

Læsevanskeligheder i indskolingen

Af Helle Meyer Apelgren

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Helle Meyer Apelgrens bacheloropgave blev kåret til årets bedste på konferencen Status for Læsning – 2008. Her bringes et uddrag.

Artikel

To bøger til læsevejlederens værktøjskasse

Af Britta Pedersen

Om artiklenLuk artiklen Hent artiklen

Landet over uddannes i disse år mange læsevejledere. Nogle er ”gamle rotter” i faget andre helt nye. Hvad enten man er det ene eller det andet, er der inspiration og hjælp at hente i to nye bøger fra forlaget Dafolo. Den erfarne kan hente nye vinkler til sin egen praksis, og den nye læsevejleder kan hente hjælp til at komme i gang. De tre forfattere bag bøgerne brænder for læsningen, og de har alle noget at have det i, herom er der ingen tvivl.