Oversigt

Faglig literacy - fra UK til DK

Ord som fiberrig og hulske er ikke nødvendigvis nogle, eleverne lærer af sig selv, men det er ord, der er væsentlige for at forstå fag og for at begå sig fagligt. Så hvordan udvikler man elevernes fagsprog? Ikke blot i madkundskab, men i alle fag og på tværs af fag? 

På en skole i London sker det ved, at eleverne hele tiden møder og bruger fagsprog, både når de læser, når de lytter, når de skriver og samtaler, og det sker ved, at alle faglærere arbejder bevidst med fagets sprog. Lærer og læsevejleder Edel Irene Nørgaard tog denne tilgang med sig til Danmark, efter at hun, med støtte fra Erasmus+, var på job-shadowing på skolen i syv uger. At være i job-shadowing betyder, at man følger og lærer af en kollega, og opholdet gav hende derfor god indsigt i, hvordan skolen og de engelske lærere arbejdede med faglig literacy. Samtidig var det et spændende møde med en anden skolekultur end den danske.

  • Keywords

  • Sensory words

  • Ordkort på væggen

  • Ordkort på væggen

Forrige Næste
Se mere Se mindre

På Edel Irene Nørgaards skole i Viborg arbejder lærerne nu også med ordkort. Her i håndværk og design.

  • Fagord i madkundskab

  • Fagord i madkundskab

  • Fagord i madkundskab

Forrige Næste
Se mere Se mindre