Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Alle kan læse-konference 2021, Aarhus

Programmet har fokus på ordblindhed i grundskolen og læsevanskeligheder hos elever i specialtilbud

Dette års konferencer henvender sig til undervisere, vejledere og skoleledere.

Program

09:00 – 09:30 Kaffe & brød

09:30 – 09:45 Velkomst v/ Campusleder Susanne Agerbæk

09:45 – 10:20 Nota fortæller

  • Digital indmeldelse og support
  • Nota Bibliotek og Nota App
  • Skoleservice: undervisningsmaterialer til grundskolen

10:20 – 10:40 Kort præsentation af stande: Maneno, Vitec, Wizkids og SubReader

10:40 – 11:10 Stande og kaffe

11:10 – 11:35 Ordblind - at forstå og acceptere den nye virkelighed
Freja Malik, 20 år, blev testet ordblind i 2.g i gymnasiet. Freja har kæmpet med sproglige udfordringer gennem hele folkeskoletiden. Freja fortæller ud fra egne oplevelser om faglige og sociale udfordringer, og om de muligheder der åbnede sig, da hun accepterede ordblindheden.

11:35 – 12:20 Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv
Mikael Stensgaard, konsulent hos Kompetencecenter for Læsning i Aarhus, fortæller om, hvordan man kan understøtte læsesvage elever i en dynamisk skole med nye fag- og teksttyper og øgede krav til læsning gennem hele skoleforløbet. I oplægget præsenteres relevante praksiseksempler og elevcases.

12.20 – 13.20 Frokost + stande

13.20 – 14.05 Strukturerede tekstsamtaler
Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Læsning Innovation og Specialpædagogik, præsenterer med udgangspunkt i et forskningspraksisprojekt et forslag til et intensivt kursus, som understøtter og udvikler elevernes tekstforståelse. I oplægget præsenteres metoder og tekster, og der vises klip fra tidligere gennemførte tekstsamtaler. Deltagerne vil efterfølgende kunne gå tilbage til egen skole og afprøve kurset med egne elever.

14:05 – 14.35 Kaffe

14:35 – 15:05 Læs for livet
Rachel Röst, leder og stifter af Læs for livet, fortæller om organisationens arbejde samt den nye bogserie Mellem_Rum skabt i samarbejde med udsatte unge og Gyldendal.

15:05 – 15:30 Elever med læsevanskeligheder i skolens specialklasser
Lars Bang, Skoleleder Dronninglund Skole, fortæller om, hvordan der arbejdes med de ældste elevers tilegnelse af viden gennem læsning, brug af Nota og andre strategier.

15.30 – 15:35 Afslutning & tak for i dag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Alle kan læse-konference 2021, Aarhus