Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

En ordblindevenlig skole – klasse- og læringsmiljø

ROAL inviterer i samarbejde med Erhvervsakademi og Professionshøjskole UCL til det tredje webinar ud af fire om begrebet ordblindevenlighed. Der sidder ca. 1-2 elever med ordblindhed i hver klasse. Mange voksne med ordblindhed kan fortælle om, hvordan deres skoles og lærernes indstilling og opfattelse har haft indflydelse på deres videre rejse til uddannelse og job.
Det er vigtigt, at skolen er klædt på i forhold til ordblindhed og ved, hvordan den kan lede, organisere, undervise, støtte og inkludere. Begrebet ordblindevenlig skole er ved at vinde frem, omend der endnu ikke er udarbejdet en fælles forståelse for, hvad det vil sige at være en ordblindevenlig skole i Danmark.

Program

Kl. 15:30-15:35 Velkomst og scenen sættes
v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL

Kl. 15:35-15:45 Tre-slået tovværk til at løfte ordblinde gymnasie-elever
v. Sidsel Stenbak Hollmann, Pædagogisk Konsulent og Mentor, UCRS Skjern

Kl. 15:45-16:00 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Sidsel Stenbak Hollmanns afsluttende spørgsmål

Kl. 16:00-16:10 At blive glemt i skolens læsefag?
v. Julie Skibelund, FGU-lærer

Kl. 16:10-16:25 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Julie Skibelunds afsluttende spørgsmål

Kl. 16:25-16:35 Fra regionsvision til konkret handling
v. Afdelingsleder Dorthe Ullegård, AVU, FVU og OBU

Kl. 16:35-16:50 BREAK-OUT: Grupperne arbejder med Dorthe Ullegårds afsluttende spørgsmål

Kl. 16:50-17:00 Opsamling, afslutning og på gensyn til sidste webinar i denne række
v. Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

Del siden på email

Du deler et link til siden: En ordblindevenlig skole – klasse- og læringsmiljø