Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Konference om læsning på ungdomsuddannelserne

Mange gymnasier oplever, at flere elever er udfordrede på deres læsekundskaber, og gode læsekundskaber er en forudsætning for udbytterig undervisning. På Rosborg Gymnasium & HF har de arbejdet med nyere forsknings konkrete metoder til, hvordan lærere kan træne læsning med elever. Det har de gjort i hf-projektet Faglig læsning for alle, som er støttet af Region Syddanmark. Som afslutning på projektet inviterer de til en konference om læsning på ungdomsuddannelserne. 

Konferencen belyser følgende problemstillinger:

  • Hvordan styrkes unges læsekundskaber ifølge forskningen?
  • Hvordan man kan arbejde målrettet med læsning på ungdomsuddannelserne?
  • Hvordan har Rosborgs lærere konkret arbejdet med faglig læsning?
  • Hvordan har arbejdet med faglig læsning påvirket Rosborgs elever?

Oplægsholdere ved konferencen

  • Projektledere, læsevejledere og deltagende lærere i projektet Faglig læsning for alle
  • Peter Heller Lützen, specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  • Kristiane Hauer, ekstern lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Konferencen henvender sig til ledere, læsevejledere og lærere, der interesserer sig for udvikling af elevernes læsekundskaber.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Konference om læsning på ungdomsuddannelserne