Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Formidlingskonference om tværvidenskabeligt og banebrydende forskningsprojekt om tidlig skrivning.

Program:

14.00-14.15

Ankomst og registrering

14.15-14.20
Værdien af forskning på tværs af vidensinstitutioner med forankring i praksis
v/ Claus Holm, lektor og institutleder på DPU, Aarhus Universitet

14.20-14.30
Hvorfor er det vigtigt at investere i tværfaglige projekter som ATEL?
v/ Niels Bech Lukassen, Investment Manager i Innovationsfonden

14.30-14.50
Baggrunden, målet og rammerne for et i international sammenhæng ambitiøst forskningsprojekt om børns tidlige skriveudvikling
v/ Janus Madsen, projektleder og ophavsmand til læringsværktøjet Skriv og læs/WriteReader

14.50-15.00
Umiddelbare og langsigtede perspektiver i deltagelsen af ATEL-projektet som henholdsvis skole og kommune
v/ Kasper Føns, skoleleder på Tåsingeskolen, Svendborg Kommune 

15.00-15.30
ATEL-projektets forskningsdesign og skriveudviklingsmodel til beskrivelse af sproglige mønstre i børns tidlige skoleskrivning
v/ Jesper Bremholm, seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning

15.30-15.55
Eksempler på typiske trin i den tidlige skriveudvikling og individuelle elevers udviklingsbaner
v/ Kristine Kabel, lektor og forsker i danskfagets didaktik på DPU, Aarhus Universitet

15.55-16.15
Pause med kaffe og kage

16.15-16.40
Kan moderne kunstig intelligens og mønstergenkendelse automatisk identificere børns skriveudvikling?
v/ Michael Riis Andersen, lektor og forsker i statistisk maskinlæring på DTU

16.40-17.00
Differentieret fælles skriveundervisning på baggrund af automatisk vurdering af udvikling i elevers skrivning
v/ Jeppe Bundsgaard, professor i danskfagets didaktik ved DPU, Aarhus Universitet

17.00-17.15
Spørgsmål fra salen til oplægsholder/projektdeltager

17.15-17.45
Mingling med vin og snacks

Del siden på email

Du deler et link til siden: Formidlingskonference om tværvidenskabeligt og banebrydende forskningsprojekt om tidlig skrivning.