Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Kursus i sprogbaseret pædagogik og SFL

– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. I arbejder med gode, konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis.

Kursusdatoer:
1. modul: 9. og 10. december 2021
2. modul: 2. og 3. marts 2022
3. modul: 21. og 22. april 2022
Kl. kl. 10-16 (dag 1), kl. 9-15 (dag 2)

Kursets oplægsholdere er:
Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg.
Ruth Mulvad: konsulent, Inquam
Grethe Kjær Jacobsen: konsulent, GK-læs

Dag 1 - 2
Hvordan kan vi træffe sproglige valg som understøtter et bestemt budskab?
Hvordan kan vi arbejde med forskellige tekster i forskellige kontekster?
Vi tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb. Der vil være fokus på sproglige ressourcer indenfor det område der i SFL kaldes den ideationelle metafunktion.
 
Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog. Med udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL-baserede pædagogiske principper.
 
I får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb

Dag 3 - 4
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår udvalgte sproglige ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster og ser hvilken betydning forskellige valg af sproglige ressourcer har.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere samt give feedback på andres forløb.
 
Kursisterne får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb.

Dag 5 - 6 
At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster.
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere.
 
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis så vores udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning?
 
Diskussion af perspektiver og evaluering.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kursus i sprogbaseret pædagogik og SFL