Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Kursus: It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv

Læsning og skrivning er afgørende for, at unge og voksne kan tage en uddannelse og fastholde et arbejde. Har man læse- og skrivevanskeligheder, kan læse- og skriveteknologi (LST) på computere, tablets og smartphones øge muligheden for at gennemføre en uddannelse og varetage et arbejde. Der findes læse-skrivestøttende funktioner både til Windows PC, Mac, iPhone og iPad samt Android-enheder.

Udbredelsen af LST understøttes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der bevilger læse-skrivestøttende programmer gennem Specialpædagogisk Støtte (SPS) til ordblinde. Som noget nyt fra 2019 er ordblinde elever på FGU også berettiget til LST-programmer og instruktion heri.

Læse- og skriveteknologi har også et stort potentiale ud over målgruppen af ordblinde. En langt større målgruppe af elever på FGU og ungdomsuddannelser samt studerende på videregående uddannelser kan styrke deres skriftsproglige kompetencer såvel på dansk som fremmedsprog med brug af nye teknologiske muligheder. Konceptet ”Bring your own device” (BYOD) giver imidlertid udfordringer for både undervisere, elever, studerende, kursister og andre, der skal kende til mulighederne, da der findes forskellig hardware og evt. forskelligt LST-software, herunder programmer og apps der ikke bevilges via SPS.

Hvilke muligheder for LST er der til forskellige platforme, og hvordan udnyttes teknologien pædagogisk og didaktisk bedst muligt i undervisning og vejledning? Hvilke individuelle og it-baserede læse- og skrivestrategier fungerer bedst hos forskellige mennesker? Det handler dette kursus om.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kursus: It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv