Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Læsevejlederdage

Program

09.00: Ankomst, kaffe, te og morgenbrød

10.00: Velkomst og morgensang

10.10: Vejlederrollen og co-teaching
Micki Sonne Kaa Sunesen, ph.d., Nordic Learning
I oplægget bliver du ført ind i, hvad co-teaching er, og hvad det ikke er. Oplægget giver dig inspiration til, hvordan du kan anvende co-teaching i din egen praksis på skolen – i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og skolens ledelse. Nøgleord i oplægget er: co-teaching, professionel læring, vejlederen som organisatorisk agent og skoleudvikling. 

11.00: Læselyst i en digital tidsalder
Gitte Balling, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
Nye digitale og visuelle medier fylder mere og mere i børn og unges hverdag. I dette oplæg sætter jeg fokus på, hvad læsning kan, hvad vi forstår ved læselyst, og hvordan man kan stimulere læsemotivationen. Jeg vil inddrage de nyeste tal fra den seneste læseundersøgelse og også se nærmere på forskellen på analog og digital læsning. 

12.00: Frokost

13.00: Få forståelsen med
Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning, og Dorthe Klint Petersen, projektmedarbejder og selvstændig læsekonsulent
Et etårigt projekt på Mølleholmskolen i Høje Taastrup, hvor ledelse, læse- og matematikvejledere, dansklærere og faglærere har arbejdet sammen om at implementere læseforståelsesstrategier på tværs af fag på 5. og 6. årgang.
Hør om de vigtigste erfaringer og ikke mindst, hvilket udbytte eleverne og de fagprofessionelle har haft af forløbet.

14.00: Markedsplads og kaffe/te

15.15: Lyst til at læse og skrive – engagement, mening og sammenhæng
Pernille Sørensen, sprog- og læsekonsulent, og Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent
Med fokus på at højne alle elevers sprog og deres læse-skrive-kompetence giver vi konkrete bud på engagerende, funktionel og sammenhængende læse-skrive- undervisning i et klassefællesskab (0.-5. klasse), hvor udfordringer og muligheder for alle er kodeord.

16.15: Tak for i dag

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederdage