Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Munkebjergkonferencen

Program


Torsdag den 23. november

09.00: Ankomst, kaffe, te og morgenbrød

10.00: Velkomst og morgensang

10.10: Fra IT-rygsæk til læse- og skriveteknologi
Mikael Stensgaard, læsekonsulent, Kompetencecenter for Læsning – Aarhus Kommune
»IT-rygsækken« i traditionel forstand er i dag blevet erstattet af et mangfoldigt udbud af læse- og skriveteknologier (LST) af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt ikke at lade sig forblænde af nye og smarte LST-programmer, men derimod at fastholde en ‘didaktisk retning’, hvor man udvælger LST ud fra kontekst, læringsformål og den enkelte elev.

11.00: Grammatik i funktion
Bodil Nielsen, konsulent, ph.d.
Elever har svært ved at overføre viden fra træningsark til andre sammenhænge, viser forskningen. Oplægget giver forslag til, hvordan man i stedet kan undervise i at gå på opdagelse i sproget og arbejde funktionelt med ordklassers og sætningers brug og betydning i forbindelse med tekster, som eleverne selv læser og fremstiller.

12.00: Frokost

13.00: Mellem forandring og forankring. Læsevejledning og databrug som organisatoriske rutiner i folkeskolen
Karina Kiær, adjunkt, UC SYD, postdoc, SDU
Med udgangspunkt i resultater fra et ph.d.-projekt, der har undersøgt læsevejledningsrutiner med data i folkeskolen, zoomer jeg i oplægget ind på empiriske eksempler, der viser, hvordan dette arbejde foregår i praksis. Oplægget diskuterer betydningen af læsevejledningsrutiner i relation til forandring og forankring af viden i skolen.

14.00: Markedsplads og kaffe/te

15.15: Sprogbegejstring
Marianne Iben Hansen, børnebogsforfatter
Sproget er et tag-selv-bord af muligheder. Når vi arbejder med rim og remser, bliver ordene et legetøj, en lyst i munden, en puls i kroppen. Marianne Iben Hansen, forfatter til en lang række rimede/rappede bøger, inviterer på inspirationstur i sit sproglige univers.

16.15: Konferencedagen slutter

18.30: Festmiddag med underholdning

Fredag den 24. november 

09.00: Morgensang

09.10: Ordet er dit!
Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen – Roskilde
Tale, lytte, læse og skrive er forskellige sider af samme sprogsag. Oplægget viser koblinger mellem mundtlighed og skriftsprogstilegnelse og præsenterer desuden metoder til udvikling af elevernes mundtlige og sproglige kompetencer. Få inspiration til egen praksis gennem konkrete eksempler på materialer og aktiviteter.

10.10: Værelser tømmes

10.30: Lydbogen og e-bogens boghed
Ayoe Quist Henkel, lektor, ph.d., VIA Læreruddannelsen, Campus Silkeborg
Hvad betyder lydbøger og e-bøgers vældige vækst for læsning? Hvordan kan elever blive bedre lyttere af podcasts og lydbøger og stærkere digitale læsere af
e-bøger? Oplægget vil give svar på disse spørgsmål ud fra forskningsprojektet Reading Between Media, hvor der bl.a. er udviklet et undervisningsmateriale.

11.30: Kaffe/te

11.50: Relationskompetent praksis i mødet med børn med læsevanskeligheder
Louise Klinge, børne- og skoleforsker, ph.d. i forskning om professionel relationskompetence, medlem af Børnerådet
Relationer mellem børn og deres lærere påvirker både børnenes faglige udbytte, deres relationer til hinanden, deres mentale sundhed og deres fremtid. I oplægget beskrives konkrete kendetegn ved den praksis, der understøtter positive relationer, og den relationskompetente praksis relateres til samspillet med børn med læsevanskeligheder.

12.45: Afslutning

13.00: Frokost


Del siden på email

Du deler et link til siden: Munkebjergkonferencen