Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Netværksmøder for læsevejledere

Program

12.30: Ankomst og sandwich

13.00: Velkommen v. Landsforeningen af Læsepædagoger

13.05: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

13.20: Hvordan kan læsevejlederen understøtte arbejdet med skrivning?
Ved læsekonsulent Mimi Skovgård og læsevejleder Tina Kærgaard Floor
Skrivning er ikke et fag, men en kompetence, som vi bruger i alle fag – præcis som læsning. I Roskilde arbejder vi ikke med særlige skriveindsatser; derimod betragter vi skrivning som et læringsredskab i alle fag. Udover at skrivning bruges som et kommunikationsredskab hjælper skrivefunktionen os med at holde styr på informationer og med at huske og fastholde samt at reflektere. Vi inddrager skrivning som en naturlig del, når vi fx arbejder med ordtilegnelsesstrategier eller andre fokusområder i forbindelse med elevernes skriftsproglige udvikling. Med afsæt i skrivedidaktik og praksisnære eksempler vil vi bl.a. komme rundt om skriverammer, skriveformål og skriveordrer.

På netværksmødet får du mulighed for at afprøve enkelte skriveøvelser, stille uddybende spørgsmål og drøfte didaktiske overvejelser i forbindelse med skriveundervisningen på din skole.

15.45: Tak for i dag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Netværksmøder for læsevejledere