Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Notas Alle kan læse-konferencer, efterår 2023

Konferencerne afholdes i Aalborg den 15. november, i Odense den 28. november og i Roskilde den 29. november.

Notas konferencer vil denne gang give perspektiver på, hvordan man kan arbejde med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.

Oplægsholdere:

  • Dorte Gønge og Kristina Stengaard vil fortælle om, hvordan Esbjerg Kommune startede samarbejdet med ungdomsuddannelserne op. De vil komme ind på hvilke aktiviteter overgangen indeholder for elever med ordblindhed, og hvordan opgaverne er fordelt mellem kommunen og ungdomsuddannelserne. Alt i alt fortæller de, hvor lidt der skal til for at gøre en stor forskel for de unge.
  • Mads Vesterager Madsen fra Aarhus Business College fortæller om, hvordan elevernes sproglige kompetencer i overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne kan være en stor udfordring. Fokus vil blandt andet være på, hvilke redskaber der kan hjælpe elever med svage sproglige kompetencer til at opnå bedre fagligt udbytte.
  • Sidsel Stenbak Hollmann fra UCRS Ringkøbing-Skjern vil fortælle om erfaringer og resultater fra det to-årige projekt Treslået Tovværk. Det faglige fællesskab er i fokus, og både gymnasiets elever, undervisere og klassefællesskabet bringes i spil.
  • Teatergruppen C:ntact - GI’ MIG LI’ EN PAUSE! deler fortællinger fra unge om udfordringer i uddannelsessystemet. Forestillingen stiller skarpt på nogle af de udfordringer og bump på vejen, som unge i udsatte positioner kan møde på deres vej mod uddannelse.
  • Stine Kappel fra Nota fortæller om ordblinde unges lydbogslæsepraksisser.

Konferencerne henvender sig til undervisere, læsevejledere, SPS-vejledere og andre fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Notas Alle kan læse-konferencer, efterår 2023