Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Ord22 - konference om ordblindhed og andre læsevanskeligheder

I september 2022 afholder Uddannelsesforbundet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet konferencen Ord22.

Ord22 har til formål at formidle aktuel viden fra forskning og praksis om ordblindhed og andre læsevanskeligheder. 

Målgruppen for Ord22 er fagpersoner, som arbejder med personer med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder. Ord22 retter sig mod både grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ord22 - konference om ordblindhed og andre læsevanskeligheder