Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

ROAL Mestring og empowerment: Når man er i skriftsprogs-vanskeligheder - det uforløste potentiale

ROAL inviterer sammen med HF & VUC FYN til temadag om indsatser målrettet børn, unge og voksne med uforløst potentiale.

Denne temadag genbesøger, men bygger også videre på ROAL’s fokus fra webinarrækken om empowerment, mestring og samskabelse i foråret 2023. I tre oplæg hen over dagen foldes empowerment og ”det uforløste potentiale” ud i konkrete eksempler på indsatser for henholdsvis børn, unge og voksne. Her dannes mennesker til at danne sig selv i fællesskabet.

I forbindelse med temadagen afholder ROAL generalforsamling.

Har du spørgsmål til indholdet på dagen, bedes du kontakte Anja Bols Slåttvik på ABS@via.dk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: ROAL Mestring og empowerment: Når man er i skriftsprogs-vanskeligheder - det uforløste potentiale