Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Spil og designtænkning i dansk, matematik og naturfag

Savner du inspiration og forskningsbaseret viden om, hvordan elever kan arbejde med spil og designtænkning i dansk, matematik og naturfag? Så er den her gratis konference noget for dig!

Konferencen veksler mellem workshops, der undersøger konkrete faglige forløb og præsentationer af forskningsresultater fra Game-Based Learning in the 21st Century-projektet (GBL21-), der har involveret lærere og elever i 5.-8. klasse fra 40 skoler over hele landet. Projektet har haft fokus på at udvikle elevernes designkompetencer gennem at omforme analoge og digitale spilredskaber som en del af at håndtere faglige udfordringer i dansk, matematik og naturfag.

GBL21-projektet er finansieret af InnovationsFonden og involverer universiteter (AAU og AU), UC’er (KP, NVL, VIA UC) samt virksomheder (Alinea og Uvdata).

Både deltagelse i konferencen og adgang til de præsenterede forløb/materialer er gratis.

Ved tilmelding skal du vælge en af følgende faglige workshops:

  1. Dansk
  2. Matematik
  3. Naturfag

PROGRAM: 

Kl. 9.00 Kaffe og registrering 

Kl. 9.30 Introduktion: Spil, fag og designtænkning (Thorkild Hanghøj og Stine Ejsing-Duun, AAU)

Kl. 10.00 Workshop i faglige spor - med fokus på udvalgte GBL21 forløb

  • Spil og designtænkning i dansk. Tovholdere: Thorkild Hanghøj (AAU) og Lise Dissing Møller (KP)
  • Spil og designtænkning i matematik. Tovholdere: Charlotte Krog Skott (Absalon) og Erik Ottar Jensen (AAU)
  • Spil og designtænkning i naturfag. Tovholdere: Birgitte Lund Nielsen (VIA UC) og Annette Nielsen (KP)

Kl. 12.00 Opsamling Hvad skete der på workshops?

Kl. 12.15 Frokost 

Kl. 13.00 Resultater fra den kvantitative undersøgelse (Jeppe Bundsgaard, AU og Thorkild Hanghøj, AAU)

  • Fagpraksisser: Hvad oplever elever og lærere, at der sker i den faglige undervisning?
  • Spilvaner: Hvad spiller elever i fritiden og i skolen?
  • Designkompetencer: Hvad er elevers evne til at generere idéer, planlægge designprocesser, tage modtagerens perspektiv og konstruere modeller?

13.45 Diskussion på tværs

14.00 Kvalitative studier: Dansk (Jesper Bremholm og Peter Heller Lützen, NVL)

14.15 Kvalitative studier: Matematik (Erik Ottar Jensen, AAU og Charlotte Krog Skott, Absalon)

14.30 Diskussion på tværs

14.45 Pause

15.30 Idéudvikling som kreativ og dialogisk proces (Kristine Kabel, AU og Lene Storgaard Brok, NVL)

15.45 Diskussion

15.00 Et lærerperspektiv på projektet (Birgitte Lund Nielsen, VIA UC)

15.15 Diskussion

16.00 Afrunding 

Derefter reception og stand-up om spil ved Mads Brynnum.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Spil og designtænkning i dansk, matematik og naturfag