Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

TEMADAG: Emotionelle følger af ordblindhed og andre læsevanskeligheder

ROAL inviterer sammen med KCL og UCL til temadag om emotionelle følger af ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Denne temadag sætter fokus på, hvordan ordblindhed og andre læsevanskeligheder kan påvirke eleven, og ikke mindst på hvordan disse emotionelle følger kan forebygges eller begrænses. Dette vil ske gennem fælles oplæg samt gennem drøftelser. Salon ROAL tager netop dette tema op til debat om eftermiddagen, så har du ikke allerede deltaget i en salon og oplevet denne metodes muligheder, har du chancen for det denne dag. Tankerne bag Salon ROAL vil også blive præsenteret; måske har du lyst til at holde saloner i dine klasser eller på forældremøder?

 

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: TEMADAG: Emotionelle følger af ordblindhed og andre læsevanskeligheder