Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temadag om ordblindhed og dansk som andetsprog, Kolding

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holder temadag om ordblindhed og dansk som andetsprog.

Hver for sig er vidensområderne ganske velbelyste. Både når det gælder elever med dansk som andetsprog og elever med ordblindhed, har vi adgang til en stor mængde viden, erfaringer, metoder og vejledninger, som kan støtte skoler i at planlægge og gennemføre pædagogiske handletiltag. Det er tiltag, der kan fremme elevernes mundtlige og skriftsproglige udvikling samt deltagelse i skolens fag.

Men mængden af viden om skriftsproglige vanskeligheder hos elever, der både er ordblinde og har dansk som deres andetsprog, er begrænset og ikke særlig udbredt.

Formål
Med temadagen Ordblindhed og dansk som andetsprog ønsker Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at bidrage til at sprede eksisterende viden og praksiserfaring om ordblindhed og dansk som andetsprog.

En øget vidensdeling kan sætte refleksioner over egen aktuelle praksis i gang og bidrage til både at styrke identifikation og undervisning af elever med ordblindhed og dansk som andetsprog.

Hvis du er forhindret i at deltage på denne dato, gør vi opmærksomme på, at det også afholdes fysisk i København d. 28. november 2023 kl. 09:30-16.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag om ordblindhed og dansk som andetsprog, Kolding