Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temadag - Undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder

Få ny viden og inspiration til din undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder.

Kom og hør mere om de nyudviklede temapakker, der kaldes HUSK: Hjælpsom Undervisning til elever med Stave- og afKodningsvanskeligheder. Temapakkerne er et gennemprøvet, forskningsbaseret materiale målrettet elever på mellemtrinnet.

Program

9.30 - 10.00
Ankomst og kaffe

10.00 - 10.10
Velkomst og fællessang v. Bettina Buch, projektleder, Tina Lykke Pedersen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Vejle) hhv. Trine Nobelius, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Roskilde)

10.10 - 10.40
Viden fra et forskningsreview v. Holger Juul og Dorthe Klint Petersen, forskere

10.40 - 11.10
Fra review til inspirationsmaterialer - temapakkernes indhold og opbygning v. Stine Fuglsang Engmose, Monica Irene Klarup Olesen og Louise Duus Skovbjerg, udviklere

11.10 - 11.20
Pause

11.20 – 12.00
Resultater fra afprøvningen. Udvælgelse af elever, før- og eftertest v. Dorthe Klint Petersen og Holger Juul

12.00 – 12.15
Præsentation af workshopindhold v. Stine Fuglsang Engmose, Monica Irene Klarup Olesen og Louise Duus Skovbjerg

12.15 - 13.00
Frokost (Sandwich/vand)

13.00 - 14.30
Workshops af 20 minutters varighed. Du får mulighed for at deltage i alle tre workshops og få mere viden om indholdet i og baggrunden for begge temapakker.

  • Workshop 1: Skriftens kode - lydprincip v. Monica Irene Klarup Olesen og projektdeltagere
  • Workshop 2: Skriftens kode - morfologi v. Stine Fuglsang Engmose og projektdeltagere
  • Workshop 3: Flydende læsning v. Louise Duus Skovbjerg og projektdeltagere

14.30 - 15.00
Pause (Kaffe og kage)

15.00 - 15.40
Paneldebat “Hvordan kommer vi videre med god undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder?” v. Trine Nobelius, STUK, Holger Juul, KU, Stine Fuglsang Engmose, Louise Duus Skovbjerg, Monica Irene Klarup Olesen og en læsevejleder

15.40 - 15.55
Hvad tager du med fra i dag? Del med dine sidemænd

15.55 - 16.00 
Tak for i dag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag - Undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder