Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temaforløb: Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever

I efteråret 2022 holder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet temaforløb om undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever. Målgruppen for temaforløbet er dansklærere, ordblindelærere og læsevejledere i grundskolen samt kommunale dansk- og læsekonsulenter.

En skole skal tilmelde sig som én deltager og får dermed ét login til det virtuelle temaforløb. Deltagere fra en skole deltager ved at sætte sig sammen i et lokale med stor skærm med ét login og følger de tre temadage sammen, reflekterer sammen og laver øvelser sammen.

Det er et samlet temaforløb med tre temadage.
Temadag 1: Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 9-12.30
Temadag 2: Fredag den 4. november 2022 kl. 9-12.30
Temadag 3: Mandag den 5. december 2022 kl. 9-12.30

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temaforløb: Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever