Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

To workshopdage med undersøgende undervisning i naturfag, matematik, billedkunst og dansk

15. årsmøde i foreningen for SFL i professionerne

Undersøgende undervisning er en tendens i grundskolens fag og findes i mange varianter. Hvordan gør vi en sådan undervisning sprogbaseret? Det er emnet for to dages workshops den 1. og 2. februar 2024.

Torsdag d. 1. februar: Fagene naturfag og matematik

Fredag d. 2. februar: Fagene billedkunst og dansk samt generalforsamling

Mere udførligt program følger

Del siden på email

Du deler et link til siden: To workshopdage med undersøgende undervisning i naturfag, matematik, billedkunst og dansk