Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Webinar: Empowerment, samskabelse– hvad betyder begreberne?

PROGRAM:

Kl. 15:30-15:35 Velkomst og scenen sættes
v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

Kl. 15:35-15:55 Empowerment – et vigtigt, men komplekst begreb
v. Maja Lundemark Andersen, lektor ph.d, Aalborg Universitet
Oplægget sætter fokus på, hvordan empowerment som begreb kan
styrke den professionelle tilgang og strategi i arbejdet med udsatte
grupper. Der lægges vægt på at tydeliggøre, hvordan empowerment helt
konkret kan styrke samarbejde mellem brugere og professionelle.

Kl. 15:55-16:15 BREAK-OUT:
Grupperne arbejder med Maja Lundemark Andersens
afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:15-16:35 Samskabelse: definition og eksempler
v. Maja Müller, lektor ph.d., Institut for Sociologi og Socialt Arbejde,
Aalborg Universitet.
Oplægget om samskabelse vil have fokus på, hvordan samskabelse
defineres og kan anvendes i praksis. Hvordan kan samskabelse forstås
som en proces, hvem inddrages og hvordan praktiseres samskabelse?
Oplægget tager udgangspunkt i praktiske eksempler af
samskabelsesprocesser på socialområdet, hvor fx borgernes udsatte
position og muligheder for deltagelse samt fagprofessionelles magtfulde
rolle tages i betragtning. Slutteligt diskuteres barrierer og potentialer
ved samskabelse.

Kl. 16:35-16:55 BREAK-OUT:
Grupperne arbejder med Maja Müllers afsluttende
spørgsmål.

Kl. 16:50-17:00 Opsamling, afslutning og på gensyn til næste webinar
v. Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

 

 

ROAL planlægger at afholde i alt tre webinarer om det, som vi ser som centrale
nøgleelementer i forhold til empowerment, mestring og samskabelse.
Overskrifterne på de tre webinarer er:
1. Empowerment og samskabelse – hvad betyder begreberne? Tirsdag den 31. januar 2023,
kl. 15.30-17.
2. Mestring og mental trivsel – hvordan? Mandag den 27. februar 2023, kl. 15.30-17.
3. Konkrete bud på aktiviteter og indsatser i forhold til skriftsprogsvanskeligheder. Torsdag
den 13. april 2023, kl. 15.30-17.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Webinar: Empowerment, samskabelse– hvad betyder begreberne?