Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Webinar: Konkrete bud på aktiviteter og indsatser i forhold til skriftsprogsvanskeligheder

PROGRAM

Kl. 15:30-15:35 Velkomst og scenen sættes
v. Birgit Dilling Jandorf, ROAL.

Kl. 15:35-15:45 Hør godt efter – om inddragelse af forældre
v. Mia Finnemann Schultz, Gentofte Kommune
I Gentofte Kommune har vi igennem seks år haft et familienetværk. Her
inviteres familier til børn, der har tilknytning til kompetencecenter Dyslexia, til
fire årlige møder med hvert deres tema. Det er for eksempel ”Styrk motivationen”,
”Slut på grundskolen – og hvad så?” og så har vi haft møder hvor
børnene er deres forældres it-makkere. Familienetværket foregår på
biblioteket og er et forum, hvor familier møder hinanden og kan udveksle
viden og erfaring fra forældreperspektiv. I Gentofte Kommune har vi flere
andre fora, der inddrager børn og forældre. Jeg vil kort nævne et eksempel
eller to i indslaget.

Kl.15:45-16:00 BREAK-OUT:
Grupperne arbejder med Mia Finnemann Schultz afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:00-16:10 BARE SPØRG OS!
Om børn og unges stemmer i forhold til ordblindeindsatser. Hør om
Esbjerg Kommunes arbejde med et advisory board bestående af ordblinde
børn og unge i udviklingen af Støttefunktion for ordblinde elever.
v. elev fra advisory board og Kristina Junker Stengaard, programleder
for Støttefunktion for ordblinde elever i Esbjerg Kommune

Kl. 16:10-16:25 BREAK-OUT:
Grupperne arbejder med Kristina Stengaards
afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:25-16:35 Læringsspind (mestringsspind) – fire overordnede tematikker
v. konsulenterne Kristine Stokholm og Mikael Stensgaard Nielsen, Kompetencecenter
for Læsning

På Kompetencecenter for Læsning har vi udviklet to læringsspind, som
sætter spot på nogle centrale strategier og kompetencer i ordblinde
elevers læring. Spindene anvendes i forbindelse med refleksive læringssamtaler og bidrager til at nuancere elevernes selvforståelse og give dem et konkret billede af egen udvikling, der i sidste ende understøtter
deres mestringsoplevelse på tværs af fag.

Kl. 16:35-16:50 BREAK-OUT:
Grupperne arbejder med Kristine Stokholm og Mikael Stensgaard Nielsens
afsluttende spørgsmål.

Kl. 16:50-17:00 Opsamling, afslutning og på gensyn 
v. Karina Elsig Thøgersen og Birgit Dilling Jandorf, ROAL.
ROAL planlægger at afholde i alt tre webinarer om det, som vi ser som centrale
nøgleelementer i forhold til empowerment, mestring og samskabelse. Overskrifterne på
de tre webinarer er:
1. Empowerment og samskabelse – hvad betyder begreberne? Tirsdag den 31. januar 2023,
kl. 15.30-17.
2. Mestring og mental trivsel – hvordan? Mandag den 27. februar 2023,
kl. 15.30-17.
3. Konkrete bud på aktiviteter og indsatser i forhold til skriftsprogsvanskeligheder. Torsdag
den 13. april 2023,
kl. 15.30-17.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Webinar: Konkrete bud på aktiviteter og indsatser i forhold til skriftsprogsvanskeligheder