Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Dansk i mange retninger 2019

Er den fin med kompasset? Hvem sætter kursen for fremtidens danskfag.

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Man kan få indtryk af, at de retninger, danskfaget bevæger sig i, snarere skyldes ydre forhold som tests, tidspres og teknologioptimisme end drivkræfter og innovationer, der kommer fra faget selv. Hvad skal vi navigere efter, når danskfagets supertanker sejler ind i fremtiden? Vi kaster anker og spørger, hvem eller hvad der styrer fagets udvikling.

Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med konkrete bud på danskfagets fremtid. Til sidst præsenteres nye danskfaglige ph.d.-projekter.

Program

9.30-10.00: Ankomst og kaffe

10.00-10.15 Velkomst ved Ellen Krogh, professor emerita, Syddansk Universitet

10.15-11.15 Styrer teknologier danskfaget?
Kirsten Drotner, professor, Syddansk Universitet
Mobiltelefoner, iPads og computere fylder meget i diskussioner om børns og unges uddannelse. Men styrer de digitale teknologier også danskundervisningen? Hvilke forståelser af teknologi præger udviklingen af danskfaget? Og hvilken betydning får forståelserne for faget?

11.15-11.30 Pause

11.30-12.30 Styrer tidsrammer og tidsånd danskfaget?
Johannes Fibiger, lektor, VIA University College
Det giver ikke mening at tale om danskfaget i bestemt form ental, men er uddannelsernes forskellige versioner af danskfaget helt ude af sync med hinanden? Hvad skal vi gøre ved det, hvis det forholder sig sådan? Oplægget undersøger disse spørgsmål og diskuterer, hvordan tidsrammer og tidsånd medvirker til at skabe et danskfag i ubestemt flertal.

12.30-13.15 Frokost                                                                     

13.15-14.30 Workshops, der udstikker en retning for faget

Workshop 1: Spil er fremtiden
Børn og voksne spiller som aldrig før. Vi viser, hvordan man kan arbejde meningsfuldt med spil i dansk uden at lide teknikdøden eller reducere spil til velkendte litterære genrer. Eksemplerne kommer fra et projekt om brug af brætspil og digitale spil i undervisningen.
Workshopledere: Thorkild Hanghøj, lektor, AAU & Ann Arleth, lærer, Højby Skole (lokale W3.15)

Workshop 2: Undersøgende undervisning er fremtiden
Meget litteraturundervisning i folkeskole og gymnasium er styret af analysemodeller og faglig træning og motiverer ikke eleverne til selvstændighed. Det vil den undersøgelsesorienterede undervisning bort fra gennem en åben og afprøvende tilgang til litteraturen. Vi giver eksempler på dette.
Workshopledere: Jimmi Michelsen, lektor, UC Lillebælt & Louise Debois, lektor, Aarhus HF og VUC (lokale W3.10)

Workshop 3: Sprog er fremtiden
Sprog er centralt for al uddannelse. Workshoppen giver eksempler på, hvordan man kan støtte sprogligt udfordrede elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med læsning og skrivning i fagene. Vi diskuterer muligheder og udfordringer i dette arbejde.
Workshopledere: Birgit Orluf, UC Lillebælt & Lise Lysgaard Espersen, Nordvestsjællands HF og VUC (lokale W3.09)

Workshop 4: Fordybelse er fremtiden
Hvad er sammenhængen mellem fordybet læsning, faglig fordybelse og almen dannelse? Med udgangspunkt i projekter om romanlæsning og lystlæsning diskuterer vi, hvordan danskundervisningen kan støtte fremtidens børn og unge i læsning af længere tekster.
Workshopledere: Kristiane Hauer, ph.d.-studerende, KU og KP & Per Taagaard, lærer, Falkonergårdens Gymnasium og HF (lokale W2.11)

Workshop 5: Begivenheden er fremtiden
Vellykket og holdbar læring kræver koncentration, fordybelse og frem for alt tid. Men faglig udvikling kan også indimellem ske i ryk. Vores workshop giver eksempler på, hvordan litteraturundervisning kan tilrettelægges, så der sker erkendelsesspring for elever og studerende.
Workshopledere: Erik Skyum Nielsen, lektor, KU & Hanne Schilling, lektor, KP (lokale W2.10)

Workshop 6: Udeskole er fremtiden
Udeskoletanken bredte sig oprindeligt i skolen som en bottom-up-bevægelse båret af ildsjæle. I 2013 blev den med begrebet ”åben skole” skrevet ind i Folkeskolereformen. Vi præsenterer nogle teoretiske og praktiske tiltag fra vores arbejde med at udvikle udeskoletanken i danskfaget.
Workshopledere: Martin Ryum, lærer, Den Grønne Friskole & Dorte Eggersen, lektor og ph.d.-studerende, VIA UC og DPU, AU (lokale W2.06)

Workshop 7: Scenarier er fremtiden
Scenariedidaktikken er et aktuelt bud på, hvordan den faglige undervisning kan kobles tæt sammen med den verden, eleverne lever i. I workshoppen arbejdes der gennem et eksemplarisk forløb med overvejelser over danskfaglighed, relevante scenarier, timeouts og struktur.
Workshopledere: Janne Højrup Nielsen, lærer og stud.pæd., DPU, AU & Simon Skov Fougt, lektor, KP (lokale W2.05)

14.30-15.00 Kaffe og kage

15.00-15.45 Til inspiration. Nye danskfaglige ph.d.-projekter

"Det er ikke bare noget, jeg skriver for at skrive". En danskstuderendes transition mellem gymnasium og universitet.
Søren Nygaard Drejer, lektor, Faaborg Gymnasium

At blive en dygtig elev. Hvordan konstrueres og udfordres ”dygtighed” i den daglige undervisning på folkeskolens mellemtrin?
Ulla Lundqvist, lektor, KP

15.45-16.00 Afrunding ved Erik Skyum-Nielsen, lektor, KU   

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk i mange retninger 2019