Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Dansk i mange retninger 2022

Om at tale, ikke snakke – danskfaget i samtalens tjeneste!

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Vi kommunikerer i dag på livet løs og mere end nogensinde før. Vi giver os til kende og interagerer i tale, skrift og lyd på de sociale medier, internetfora og i en række andre både velkendte og nye sammenhænge. Men bidrager al denne kommunikation til den fælles samtale, som et demokratisk samfund har brug for og bygger på? Eller skaber den større polarisering kulturelt, politisk, geografisk og socialt? På årets konference spørger vi, hvad danskfaget kan gøre for at tydeliggøre forskellen mellem at tale sammen og i hver sin retning.

Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med fokus på samtalen i danskundervisningen.

Program

9.30-10.00 Ankomst og kaffe i workshoplokalerne

10.00-10.10 Velkomst ved arrangører

10.10-10.25 10-års jubilæumstale v. Erik Skyum Nielsen

10.25-11.25: Samtalen i samfundet
Mads P. Sørensen, seniorforsker, Aarhus Universitet
Samtalen er en hjørnesten i vores demokrati. Sådan har det været, siden demokratiet opstod, og sådan er det stadig. Oplægget ser nærmere på og diskuterer ideen om samtalen som et centralt element i et velfungerende demokrati. Der anlægges både et historisk og aktuelt samt et teoretisk og empirisk perspektiv. Spørgsmålet er, om samtalen har ændret sig fra forsamlingshuset til Facebook.

11.25-11.45 Pause

11.45-12.45 Workshop, første runde

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.30 Workshop, anden runde

14.30-14.50 Kaffe og kage

14.50-15.50: Samtalen i danskfaget
Tina Høegh, lektor, Syddansk Universitet
De erfaringer, vi gør os med kommunikation og med samtalekulturer gennem uddannelsessystemet, er med til at danne os. De forskellige former for samtale, som elever indgår i som en del af undervisning, inviterer til mange forskellige dialogformer og måder at bruge sprog på. Oplægget undersøger danskfagets dialogformer gennem eksempler fra grundskole og gymnasium.

15.50-16.00 Afrunding på dagen i lokalerne

Workshoppakke A:
1: Den litterære samtale
I workshoppen spørger vi, hvad der kendetegner den gode, spørgende samtale om litteratur, og hvordan vi giver den optimale rammer i undervisning? Vi præsenterer nogle mulige scenarier og tilrettelæggelsesstrategier baseret på dels Forfatterskolens æstetiske samtaler dels erfaringer fra forfattersamtaler.
Workshopledere: Erik Skyum-Nielsen, lektor, KU & Louise Bang, ph.d.-studerende DPU, AU

2: Den lærerstyrede klassesamtale
Den lærerstyrede klassesamtale er udbredt og kan invitere elever ind i et fags begreber og perspektiver på verden. Men samtidig forudsætter den et bevidst arbejde med at sikre elevers aktive lytning og refleksion. I workshoppen giver vi eksempler på, hvordan læreren kan arbejde med den lærerstyrede klassesamtale på måder, det styrker elevers deltagelse.
Workshopledere: Dorte Carlsen, lektor, UC SYD & Lene Illum Skov, lektor, UC SYD

Workshoppakke B:
3: Den flerkulturelle samtale
Hvordan kan man medtænke kulturel diversitet i litteratursamtalen? Og hvordan får elever med forskellige resurser del i fortolkningsfællesskabet? I workshoppen vil vi diskutere teoretiske perspektiver og praktiske tilgange til den litterære samtale i det sammensatte klasserum.
Workshopledere: Helle Rørbech, lektor, DPU, AU & Katja Gottlieb, folkeskolelærer, formand i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion

4: Den undersøgende gruppesamtale
I workshoppen viser vi, hvad der foregår, når grundskoleelever taler med hinanden om hhv. skønlitteratur og digitale tekster i danskundervisningen? Med udgangspunkt i eksempler på gruppesamtaler om digitale og litterære tekster, diskuterer vi, hvordan lærere kan støtte den undersøgende samtale.
Workshopledere: Eva Dam Christensen, lektor, UC SYD & Marie Dahl Rasmussen, lektor, KP

Workshoppakke C:
5: Den grammatiske samtale
Klassesamtaler om grammatik indeholder normalt begrænsede elevbidrag og begrænsende talepositioner for elever. Workshoppen præsenterer og diskuterer Gramma3-projektet, hvor vi har forsøgt at tilrettelægge grammatikundervisning, der indeholder klassesamtaler af ”høj kvalitet”. Men hvad er kvalitet, og hvilke potentialer og udfordringer viser sig i praksis?
Workshopledere: Mette Vedsgaard Christensen, docent, VIA og Frida Ejlersen, lærer, Ullerup Bæk Skole

6: Den diskussionsbaserede klassesamtale
Dialogbaseret undervisning er et muligt svar på, hvordan vi får vi skabt fagligt dygtige og socialt orienterede samfundsborgere, der trives i og bidrager til demokratiske fællesskaber. I workshoppen skitserer vi den teoretiske baggrund for tilgangen og deler metodiske greb til dialogbaseret undervisning i danskfaget.
Workshopledere: Marie Neergaard, lektor, Professionshøjskolen Absalon & Iben Halling, underviser, EUC Nordvestsjælland

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk i mange retninger 2022


Tilmeld dig __Bjørns tester

__Bjørns tester