Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Dansk i mange retninger 2016 - et fagdidaktisk møde

Nutidens børn og unge læser ikke litteratur, hører vi. Til gengæld skriver de mere og mere og finder identitet i det at udtrykke sig, ikke mindst på de sociale medier. Hvilke konsekvenser har det for vores arbejde med skrivning i skolen? Hvad stiller vi op når dansklærere samtidig får mindre tid til respons på elevernes tekster? Hvordan kan elevernes fritidserfaringer bruges? Og hvilke tekster er
det egentlig eleverne skriver i danskfaget?
Konferencen sætter spot på spørgsmål som disse til den skriftlige dimension i danskfaget på langs og på tværs af uddannelsessystemet.

NB Konferencen er fuldt booket. Vi tager derfor ikke imod flere tilmeldinger.

PROGRAM

9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 - 10.05 Velkomst 
Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning

10.05 - 11.05 Vurdering af unges skrivning
Kjell Lars Berge, professor, Universitetet i Oslo og Høyskolen i Sør-Trøndelag

11.05 - 12.05 Ind- og udviklinger hos unge skrivere i danskfaget
Anke Piekut, adjunkt, Syddansk Universitet

12.05 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.00 Workshops
Workshop 1: Produkter. Hvad skriver eleverne egentlig i danskfaget?
Workshopledere: Jesper Bremholm, adjunkt DPU, Aarhus Universitet og Marie Falkesgaard Slot, lektor UCLillebælt/
Læremiddel.dk

Workshop 2: Samarbejde. Hvordan kan man udvikle responspraksisser?
Workshopledere: Marie-Louise Molbæk, ph.d. studerende ved DPU og UCC, og Lene Storgaard Brok, Videncenterleder

Workshop 3: Fiktionsskrivning. Er det muligt at skabe transfer mellem fritid og skole?
Workshopledere: Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor på DPU, Aarhus Universitet, og Tina Sakura Bestle, forfatter og underviser

Workshop 4: Unge skrivere. Hvad er det med drengene og danskfaget?
Workshopledere: Nikolaj Elf, lektor, Syddansk Universitet og Ellen Krogh, professor, Syddansk Universitet

Workshop 5: Modeltekster. Hvilken rolle spiller de?
Workshopledere: Christina Matthiesen, adjunkt på DPU, Aarhus Universitet, og Karen Wagner, lektor, Ørestad Gymnasium

Workshop 6: Digitale arkiver. Hvordan kan de bruges i danskundervisningen?
Workshopledere: Erik Skyum-Nielsen, lektor, Københavns Universitet og Svend Skriver, lektor, Københavns Universitet

Workshop 7: Skriftlighed som udfordrer. Erfaringer fra videregående uddannelser.
Workshopledere: Lone Wulf, lektor, Professionshøjskolen UCC og Helle Hvass, lektor, DPU, Aarhus Universitet

14.00 - 14.30 Kaffe og kage

14.30 - 15.30 Tre korte inspirationsoplæg – nye danskfaglige ph.d.-projekter
Oplæg 1: Tekster på erhvervsuddannelserne – ikke ligefrem lærebogstekster
ved Bettina Buch, ph.d. fra IUP, Aarhus Universitet

Oplæg 2: En overbevisende afsenderstemme – identitet og stemmemarkør
ved Anne Smedegaard, ph.d. fra Københavns Universitet

Oplæg 3: Didaktisk design i Dansk
ved Jan Foght, ph.d. fra Aalborg Universitet

15.30 - 16.00 Afrunding og opsamling på dagen
Erik Skyum-Nielsen, lektor, Københavns Universitet

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk i mange retninger 2016 - et fagdidaktisk møde