Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Gramma3 work-in-progress-seminar, Aarhus

I projektet Gramma3 undersøger en forskergruppe fra VIA UC, KP og NVL, hvordan grammatikundervisning praktiseres i fagene dansk, engelsk og tysk i 7. og 8. klasse. Projektet har været i gang et år, og vi har spændende fund, som vi gerne deler ved et work-in-progress-seminar.

Program

13.00-13.15: Velkomst ved Lene Storgaard Brok og kort præsentation af Gramma3, et tværinstitutionelt forskningsprojekt om grammatikundervisning i fagene engelsk, tysk og dansk.

13.15-14.15: Gramma3, projektets baggrund, undersøgelsesinteresser, metoder og foreløbige fund ved Mette Vedsgaard Christensen, docent og ph.d. ved VIA og Kristine Kabel, adjunkt og ph.d. ved AU.

Pause

14.30-15.15: Workshops præsenterer fund fra delundersøgelser om grammatikundervisning, fx: digitale teknologier i grammatikundervisning, grammatik som disciplinering, rammefaktorer lokalt på skoler, elevers samtaler om grammatik i grupper, lærerperspektiver på grammatikundervisning,
koreografier i grammatikundervisning og fremtidsværksted.

15.20-15.30: Fælles opsamling

15.30-16.00: Det nyoprettede Center for Fremmedsprog præsenteres af lederne Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard.

 

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Gramma3 work-in-progress-seminar, Aarhus