Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Hvad har øjnene med læsning at gøre?

Dette oplæg refererer til artiklen Hvad har øjnene med læsning at gøre? i Læsepædagogen 6/december 2018.

Program

Kl. 9:30 Registrering og kaffe/croissant

Kl. 10:00-11:00 Øjne, hjerne og læsning
Bo Steffensen fortæller i dette oplæg om den nyeste viden om forholdet mellem øjne, hjerne og læsning. Selvom man traditionelt har kaldt læsevanskeligheder for ordblindhed, er øjnenes betydning for læsning i lang tid blevet undervurderet til fordel for sociokulturelle teorier og teorier om lydens funktion ved afkodning. Men læsevanskeligheder skyldes mange ting, og problemer med relationen mellem hjernen og øjnene er en af dem. Oplægget fokuserer på de forskellige læsekredsløb i hjernen og deres sammenhæng med øjets funktionelle syn. Oplægget tager udgangspunkt i en artikel fra Læsepædagogen nr. 6/ 2018 og inviterer til diskussioner om forholdet mellem øjne, hjerne og læsning.

Kl. 11:00-12:00 Synets betydning for læsevanskeligheder ud fra en neurooptometrisk synsvinkel
Hans Tærsbøl og Pernille Østberg giver et oplæg ud fra en neurooptometrisk synsvinkel.
Mange børn med læse- og indlæringsproblemer har problemer med deres funktionelle syn. Hvis man ved et velfungerende syn tror, at det kun handler om eventuelle brillebehov og evne til at se tydeligt, er der stor risiko for at overse synets vigtigste betydning, nemlig at forstå og relatere til det, man ser. Vi kalder det et meningsfuldt syn: ”At kunne se er at kunne handle meningsfuldt på baggrund af ændringer i det lys, der rammer øjets nethinde”.

Den ovenstående definition på syn giver et indtryk af bredden i begrebet neuro-optometri, idet alle aspekter i processen med at se er indeholdt. Det egentlige formål er at skaffe overblik over den totale synsfunktion for at tilvejebringe den optimale funktion gennem linser, træning og/eller stimulation.

Synstræning er ikke egentlig "muskeltræning" eller "konditionstræning", men handler om indlæring af nogle nødvendige færdigheder for at være klar til for eksempel at kunne følge en linje med øjnene og læse. Øjet modtager lyset, men vi ser med hjernen.

Det syn, vi har, er udviklet tidligt i barndommen med baggrund i vores bevægelseserfaringer. Senere bruger vi synet uden at tænke dybere over det. At udvikle disse færdigheder er en opgave, der kræver visuel-motorisk aktivitet og leg helt fra fødslen. Synet er vores mest dominerende sans, der guider os rundt i verden og styrer alle vores handlinger. Fordi synet er tillært, er det også muligt at træne det gennem hele livet. For at kunne læse skal man også undertiden træne øjnene.

Oplægget inviterer til diskussioner om synets betydning for læsevanskeligheder.

Bo Steffensen er læreruddannet, cand.mag. og dr.pæd. i børns læsning. Han er lektor emeritus ved UCC og ejer af PPS Consult. Forsker i hjernen og børns sprog- og læseudvikling. Har skrevet en lang række bøger og artikler. www.bosteffensen.dk

Hans Tærsbøl er neurooptometrist og Doctor of Optometry fra University of Houston. Han er medlem af Academy of neuro optometry ( FANO) og stifter af Roskilde Synspleje.

Pernille Østberg er neurooptometrisk uddannet som optometrist og efteruddannet i Baltimore Academy of Behavioral Optometry. Partner i Roskilde Synspleje.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hvad har øjnene med læsning at gøre?